Kategorie: O životech světců

Svatý Václav

Svatý Václav

Kníže Václav vládl v Čechách v letech 920 -929. Některé prameny uvádějí rok jeho smrti 935. Byl synem Vratislava a Drahomíry .Jeho babičku, kněžnu Ludmilu, pokřtil ještě na Velké Moravě biskup Metoděj. Po smrti Svatoplukově se česká přemyslovská knížata vymanila ze závislosti na rozpadající se Velkomoravské říši a v Řezně uznali svrchovanost německé říše a krále Arnulfa.

Václava vychovávala babička kněžna Ludmila. Legendy vyprávějí, že uměl číst knihy slovanské i latinské. Byl vychován křesťansky a celým svým životem dokazoval, že víra v Krista byla pro něj vším. Doba,ve které Václav žil, byla mnohdy křesťanská jen na povrch a mnoho lidí nechápalo tuto víru vůbec. Příkladem může být kněžna Drahomiř z rodu Luticů, která nechala zavraždit svatou Ludmilu.

A jakým panovníkem byl kníže Václav? Podle Kristiánovy legendy byl ochráncem vdov, chudých a sirotků, nemocné navštěvoval, poutníky přijímal jako své příbuzné, kněze a mnichy ctil jako Pána, kostely všechny okrášlil zlatem. Legendy o svatém Václavovi tvoří celou řadu, většinou jsou psány latinsky a dozvídáme se z nich mimo jiné, že Václav se válkám nevyhýbal, ale bylo mu líto lidí, kteří v nich umírali, a proto se snažil každý spor urovnat mírovými prostředky. Jednou dokonce nabídnul svému soupeři, aby spor vyřešili spolu soubojem. Jindřich Ptáčník se stal jeho přítelem a uviděl, jak Václava doprovázejí dva andělé.

Václavova mírnost a zbožnost se nelíbila všem.Václavův bratr Boleslav se domníval,že on by vládl lépe, tvrdě, neplatil by německému panovníkovi jako Václav.

Za ochranu se však vždycky platí a Boleslav po marném boji platil také, jako všichni Přemyslovci.

Boleslavovi lidé naplánovali vraždu. Věděli, že Václav nikdy neodmítne přijet na slavnost spojenou s posvátným místem, pozvali ho tedy na svátek Kosmy a Damiána, kterým byl zasvěcen kostel na Boleslavově sídle. Zůstal přes noc a vrahové dobře znali jeho zbožnost, počkali na něho, když šel na jitřní mši. Václav se bránil, ale vrahů bylo šest. Jejich pohanská jména zůstala zachována.Václav zemřel s rukou na železném kruhu kostelních dveří. Už za svého života byl považován za svatého. Petr Parléř ve 14. století vytvořil jeho sochu pro svatováclavskou kapli v katedrále sv. Víta. Vidíme ho jako krásného mladého muže s hlavou mírně nakloněnou. Nedávno naši antropologové provedli rekonstrukci jeho lebky za pomoci všech současných metod a užasli: Petr Parléř, který se řídil jen vlastní a všeobecně sdílenou představou, ho vypodobnil přesně tak, jak mohl kníže Václav vypadat. Není to snad jeden ze zázraků, spojených s jeho jménem?

Po Václavově smrti nechal Boleslav povraždit všechny jeho přátele, včetně malých dětí. Do historie vstoupil jako Boleslav Ukrutný. Pověst zachraňovaly jeho děti -Doubravka, provdaná do Polska přinesla tam křesťanství, Kristián se stal mnichem v Řezně, Mlada řeholnicí v Římě.

Našemu národu slouží ke cti, že si za patrona své země nevybral krutého válečníka Boleslava, ale tichého a pokorného Václava. Lidé ho milovali, prosili ho o přímluvu v nebi, všechno, co bylo lidem drahé, dostalo jeho jméno.

Také první česká hymna začíná slovy Svatý Václave....

 

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře