Kategorie: O životech světců

Svatý Vojtěch

Svatý Vojtěch

Zatímco Václav byl už za svého života milován, cesta svatého Vojtěcha k srdci českého národa nebyla snadná ani přímočará. Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců a už v dětském věku se rozhodl pro duchovní život. Podnětem se prý stala návštěva kněze, který přišel z východu a nějaký čas v sídle Slavníkovců pobýval. Jeho jméno také Vojtěch přijal za své jméno řeholní. Jmenoval se Adalbert. Proto legendy začínají slovy: Versus de pasione sancti Adalberti. U nás i v Polsku je však nazýván Svatý Vojtěch.

Vojtěch odešel studovat do franské říše a brzy tam získal pověst vzdělaného, zbožného a schopného mladého kněze, byl to také krásný vysoký muž. Na císařském dvoře požíval velké vážnosti.

Boleslav II., který vládl v Čechách, bývá nazýván Pobožný. Je pravda, že se snažil získat do Prahy biskupa, protože to byla důležitá instituce, která určovala význam země. Císař Otto na jeho naléhání zřídil v Praze biskupství a poslal do Čech biskupa Detmara. Země, kterou měl stařičký Detmar po duchovní stránce spravovat se však už nepodobala zemi svatého Václava. Po jeho smrti se lidé znovu vrátili ke starým pohanským zvykům, protože věděli, že i jejich kníže je křestanem jen podle jména. Když Detmar umíral, hořce prý plakal a kladl si za vinu, že nedokázal udělat přítrž různým pohanským nepravostem.

Do Prahy byl poslán po Detmarově smrti mladý Vojtěch Slavníkovec. Otevřelo se mu velké pole působnosti. Poslal misionáře do Maďarska, sám pokřtil jejich velmože a panovníka v Ostřihomi. V Praze však narazil na situaci, kterou se mu nepodařilo změnit. Nejvíce ho trápila nekázeň kněží, mnohoženství velmožů a prodávání otroků. Z desátků, které zavedl biskup Detmar, dával Vojtěch část na opravy kostelů a část na vykupování z otroctví. Trhy s otroky se tehdy provozovaly v Ungeltu. Vojtěch pro své snahy napravit tyto ostudné poměry nenašel podporu ani u Boleslava, ten se mu spíše vysmíval. Vojtěch nakonec rok 988 z Prahy doslova utekl do Říma, vysvětlil papeži, proč nemůže plnit povinnosti pražského biskupa a prosil, aby se mohl stát řeholníkem benediktinského řádu. Papež mu vyhověl a Vojtěch strávil dva nejkrásnější roky svého života.

Boleslava zpočátku nepřítomnost Vojtěchova nijak netrápila, avšak po čase si uvědomil, že útěk biskupův může pověsti země uškodit. Požádal tedy císaře Otu III., aby mu poslal do Prahy jiného. Ota III. Však byl velkým obdivovatelem sv. Vojtěcha a na drzou žádost Boleslavovu odpověděl v tom smyslu: Poslal jsem vám nejlepšího a jestliže od vás utekl, běžte a proste ho, aby se vrátil. Boleslavovi nezbylo nic jiného, poslal tedy posly do Říma k papeži, ten vyslechl jejich prosby a Vojtěchovi nařídil, aby se do Prahy vrátil.

Vojtěch se tedy poslušně vrací a s ním i 12 benediktinů, kterým založil klášter v Břevnově. Kdo by si myslel, že Boleslav nyní změnil své chování k biskupovi, velmi by se mýlil. Poslední kapkou, kterou přetekl pohár, se stala příhoda s mladou ženou, kterou pronásledovali její příbuzní, aby ji zabili za cizoložství. Žena hledala úkryt v kostele  sv.Jiří na pražském hradě, Vojtěch se snažil vrahy zadržet, oni ale nebrali na nic ohled a přímo před oltářem ženu zabili. Tehdy Vojtěch opustil Prahu podruhé, rozhodnut nikdy se tam nevrátit a to se mu splnilo.

A opět  později  se situace opakovala. Opět Boleslav po čase pochopil, že udělal chybu, když nechal Vojtěch odejít, opět prosil papeže, aby se biskup vrátil do Prahy. Svatý otec tentokrát svolal radu, která rozhodla, že se má Vojtěch vrátit do Prahy. Poslušný Vojtěch prosil, aby mohl ještě navštívit poutní místa a své přátele, jako by tušil, že je to naposled. Boleslav mu na uvítanou nechal vyvraždit celý rod Slavníkovců, na svátek sv. Václava, roku 995. Neušetřil ani děti, z celého rodu zůstal jen Vojtěch a mladší bratr Radim. Vojtěch, poslušný papežova příkazu, ještě píše Boleslavovi, jestli opravdu trvá na tom, aby se vrátil do Prahy. Odpovědí je mu výsměch a pohrdání.

Teprve tehdy se cítí Vojtěch zproštěn slibu a rozhodne se uskutečnit sny svého mládí, jít do pohanských zemí jako misionář. Vydá se na cestu se skupinou svých věrných, je mezi nimi i bratr Radim. Jakmile přijdou na pohanská území v krajině severního Pobaltí, uloží se ke spánku v lesíku a netuší, že je to posvátný pohanský háj. Ráno tam vtrhnou domorodci v čele se svými šamany, okamžitě poznají, kdo je z těch mužů ten nejdůležitější, před vyděšenými druhy ho ubijí sekerami a oštěpy. Ostatní pak nechají naživu, aby mohli přinést polskému knížeti nabídku: pokud mu záleží na tom zabitém, ať přijde a vyváží jeho tělo zlatem. Polský kníže Boleslav neváhal ani  chvíli, Vojtěchovo tělo vyvážil zlatem, v průvodu donesl do Hnězdna, kde ho pohřbil a nad jeho hrobem pak vyrostla katedrála. Proto Poláci právem považují Vojtěcha za svého světce.

Vojtěchův hrob se stal cílem poutníků, v rouše kajícníka a bosý sem připutoval i Ota III. A Přemyslovcům došlo, že něco se stalo špatně. Břetislav I. se vypraví do Polska na trestnou výpravu a z Hnězdna si odvážejí bohatou kořist, také tělo Sv. Vojtěcha a jeho pěti druhů. Chovají se jako barbaři a nezůstane to bez následků. Poláci si stěžují papeži, také německý císař nenechá tuto zvůli bez odpovědi. Češi nakonec museli všechnu kořist vrátit, nechali si jen to nejcennější - ostatky svatého Vojtěcha. Ty jsou nyní uloženy v katedrále na Pražském hradě.

Komentáře rss


, idamall amelia odpovědět

idamall f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/g617nI6ndw5XYcbsWuuL3
https://wakelet.com/wake/gauobRLTDtUFJpyQWT60c
https://wakelet.com/wake/6HWllfiCCd-oaTxg0t2xN
https://wakelet.com/wake/5xkXnmyRwAkYDtL3Y8FiU
https://wakelet.com/wake/CWTUNy7zb6_KccsT710N4
https://wakelet.com/wake/KR8FawlLmTebGs3edXY6u
https://wakelet.com/wake/n33RL-eGLMy82B5OyL4hY
https://wakelet.com/wake/HaEAKh4GHCJMEnzSlbXN5
https://wakelet.com/wake/DD9Pkzdph5Yotywx6xQSg
https://wakelet.com/wake/0MwpqcVN4lFiCHwiUycLp
https://2smusic.com/product/loa-kiem-am-8050b-genelec/

, zalzuha adonis odpovědět

zalzuha f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/e2w1R3m0L6nV0x7tQ8K9V
https://wakelet.com/wake/HMpO2NRFEAvxzUiwHkP-S
https://wakelet.com/wake/AQz977QCqlmoCWfXqAgrV
https://wakelet.com/wake/0cF5ozY6g-Ut31slbcQBB
https://wakelet.com/wake/Osb58KFGfqpZJWdiM1huB
https://wakelet.com/wake/7cjur_MQwOksfOk6p_2C6
https://wakelet.com/wake/oeREKuUa3jAZD-Fpp41rV
https://wakelet.com/wake/TxUkcUpX9lTrsuf5-8k4-
https://wakelet.com/wake/8A1mCFRKlef2GQsYW4lra
https://wakelet.com/wake/Ohc5uyy2g2lfOQwEHqvMp
https://www.giantsakiplants.gr/6-trofop-pyrin-azotou-1/

, nannloth birdinah odpovědět

nannloth f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/84wBieqhJZpqiJLHkxMmm
https://wakelet.com/wake/KqYyTqWtdWg_6MeNSU2Iu
https://wakelet.com/wake/1ka4aSJLf7eDwaF4_G386
https://wakelet.com/wake/VaBoo1ImmjsZWQTM33j9T
https://wakelet.com/wake/Q2jNu1jnOK9tvzOdcN7gG
https://wakelet.com/wake/CMEDi2h87vK6FaBv-JUpy
https://wakelet.com/wake/81QL0h2IrKlEDC9xjOn2q
https://wakelet.com/wake/cEn1muZ-pGf59uqRQDsdy
https://wakelet.com/wake/4IESdhTNXQIgQwU7_zwgs
https://wakelet.com/wake/637bRGHXwp5v5GH_RMFoQ
http://www.innovativdelzala.hu/index.php/2015-11-28-18-36-10/munkacsoport-eredmenyek/forumbeszelgetesek-eredmenyei

, dercoin oreste odpovědět

dercoin f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/x1UA92W7lforVyMpqT-ec
https://wakelet.com/wake/e7YW3C7QNFwkQ0SZ5VOqu
https://wakelet.com/wake/VwQfvbeq2ALvTP4hgIqfZ
https://wakelet.com/wake/42f_gF4dzZp9536K_4Wsx
https://wakelet.com/wake/0z08niwBrt5kQz-JnZbT_
https://wakelet.com/wake/oOG9g6G2CnqJgjA7daGFG
https://wakelet.com/wake/HHSJjHV8W3e8wW6Q86zem
https://wakelet.com/wake/fOSAIBPn6swCFWcidZGnf
https://wakelet.com/wake/UgzJM_FvyRvKQJlHq2E_i
https://wakelet.com/wake/lXk8ap3swqO0V31AanpLZ
https://topsites.gr/directory/zitalogic/

, wheasams jarytt odpovědět

wheasams f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/Nio_BobARptNuenipZ5IP
https://wakelet.com/wake/0MVEUgCFdHvTkA934V1Wd
https://wakelet.com/wake/2_CtqO8z_5hP-HkCN9tri
https://wakelet.com/wake/boSL4wQx3fMRuE9Mbg0pI
https://wakelet.com/wake/67e0Nwxz9ELiu_sbZAFH-
https://wakelet.com/wake/GcE_ty4o0I3eVLihZptCc
https://wakelet.com/wake/Btf0BKyWOkcoOQCzZF-gm
https://wakelet.com/wake/5TVl6ol8jdXPwhkGxr_Kd
https://wakelet.com/wake/rDfG11n2Fx7svgxFE1Wp-
https://wakelet.com/wake/meGFTZIM81kulbYOv0ccs
https://sintoknews.com/kem-waja-diri-tingkat-jati-diri-pelajar/

, faimei ileiny odpovědět

faimei f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/a1PbRQEaabOneeVVX65bg
https://wakelet.com/wake/ijUz6T2PutSbr_jK7feNo
https://wakelet.com/wake/mKmM-KQnnGpRjAQAj8-5m
https://wakelet.com/wake/4tRcK8iJpG7HNeFlK8O-S
https://wakelet.com/wake/-N69f7ba4mgVLz5mK2b3s
https://wakelet.com/wake/KgS2e3DpkNPr71OnppINk
https://wakelet.com/wake/yIv-k150cMelHX9zfPMz_
https://wakelet.com/wake/lirUC9v3anyycHpqEw_xH
https://wakelet.com/wake/p_vrbRLj5QVC0w34XvsQo
https://wakelet.com/wake/QMBZerDBQpIWyFgWRf5IO
https://news.iium.edu.my/?p=110799

, katrhan finlay odpovědět

katrhan f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/jqaqas1hEA4-Re-1_aecl
https://wakelet.com/wake/f9fenyLcaAtfQMvXf2y1s
https://wakelet.com/wake/1sv4UkJz6MEWlzGFXP0ZS
https://wakelet.com/wake/ARJaW22MicQvBNvn6_nUx
https://wakelet.com/wake/WVuikZ4FguNPlqDGfAeGC
https://wakelet.com/wake/FG6iF74zHElKtiUWyYjkM
https://wakelet.com/wake/mX2luI-BrEJfqeuzQyqr4
https://wakelet.com/wake/lG8LUJag9Ll_xLa5rnmjx
https://wakelet.com/wake/Zo4qGOJc9cezc3BPDKX27
https://wakelet.com/wake/B-nxRGvKh6skQq2mEZyaS
http://www.fuyezhilu.com/2738.html

, berwkadd olyvya odpovědět

berwkadd f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/slUpVqgMZQf2WW0Gu5GPz
https://wakelet.com/wake/NkQlTSQcdVoDUdOvHcoUJ
https://wakelet.com/wake/P0nTQWm7avMSi2H30W0HS
https://wakelet.com/wake/bAo-InpCkvNbEdktm9wpP
https://wakelet.com/wake/K9m_Oa_IkiLhs-UQORd06
https://wakelet.com/wake/RZ3v-U_hc0b_UuS_It6Ra
https://wakelet.com/wake/Hiwh_s1wFqIo6czLBg0tj
https://wakelet.com/wake/PBlqy4b6yeuV-T95Jov2K
https://wakelet.com/wake/vUTNN4j_jvruE3An-itwR
https://wakelet.com/wake/Rrd43Rl4e6etYJWc9a67c
https://www.avvocatibertovicenza.it/impugnazione-di-delibera-condominiale-da-parte-dellusufruttuario/

, olachan wanbee odpovědět

olachan f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/cuJyJfENT0GPTFSmPgfj0
https://wakelet.com/wake/QAu98JvPcMcLVd69BO1Kr
https://wakelet.com/wake/NbnzbFzoRJVNEMn4bDVM8
https://wakelet.com/wake/1R5Qmf7_M20Sr29Obz1nV
https://wakelet.com/wake/_ud7TyjdcYwjShOc3wrl-
https://wakelet.com/wake/fYJDBseRZswPNxRrVrHFB
https://wakelet.com/wake/pbcxxoTk8X85sKleYkZEC
https://wakelet.com/wake/oyJ7iXR0gdNH_26uw3gRZ
https://wakelet.com/wake/jrVhMtFZh8-hUJ9nvN3R2
https://wakelet.com/wake/sicf15QTbxCOySDNCWQ63
http://gastrobotany.ru/product/агретти/

, yousavry valmar odpovědět

yousavry f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/Xe1dJH6psEJho60MwLh4D
https://wakelet.com/wake/PEoT6wanFhv88OnXXY2Gt
https://wakelet.com/wake/a4t9-J42c8QINpHgfxFzV
https://wakelet.com/wake/Eag10UQ7fkDfUism4Fe8U
https://wakelet.com/wake/3uPi4lQkHJ8fiV-2oVa6e
https://wakelet.com/wake/E42fzO508lYfzRDkzZqJV
https://wakelet.com/wake/8QWL2sV5cits3y7U47tuU
https://wakelet.com/wake/7nAOoAoR3QlkfC9txDe1V
https://wakelet.com/wake/GRcMELQFh5ODnu8ba94s3
https://wakelet.com/wake/hnoDH9-cGN0JYoTLT-_YJ
http://jycdnhj.com/shownews.asp?id=185

, briefayg karmain odpovědět

briefayg f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/sLvUl--weGACQmQ7_v6aI
https://wakelet.com/wake/tUNDKmGcnN6--6X9s6tnE
https://wakelet.com/wake/6s3YjBw0MderKJS4N36CG
https://wakelet.com/wake/0DxfOpdV-Q64q9VfumpAn
https://wakelet.com/wake/KBMLZl44tDi8aUt5rgECH
https://wakelet.com/wake/H2S_2riF6hytSJvW5-Xhc
https://wakelet.com/wake/0ySCR2OgU_6EzzMqXIpRi
https://wakelet.com/wake/CUgYPrxbtKP6lZ-xYx0X9
https://wakelet.com/wake/pQscQjqHHzAYvUT4ZRQ8r
https://wakelet.com/wake/KHpGshx6cQYvVw_h2E61C
http://ibramaq.ind.br/index.php/services/item/8-moder-catchy-design

, lisanyea quynbie odpovědět

lisanyea f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/-rprjBxHmx3OGyIhJ8dUR
https://wakelet.com/wake/Yg0B7kt8iID-MWjGc7Y6L
https://wakelet.com/wake/es1mYpoz2VstjCiJDPtRF
https://wakelet.com/wake/0Z0ULtzJjwDt-S8uCS4t9
https://wakelet.com/wake/fv5oX8TJg2xIbdB8SAF9F
https://wakelet.com/wake/h99LKF1utlc2k5b4NGg_U
https://wakelet.com/wake/IojnrCWCa8rQdC02A0DoU
https://wakelet.com/wake/oN8wtuidv8RfcDsWjR9nD
https://wakelet.com/wake/LHlJmSxnhOXG1Lheg_BZk
https://wakelet.com/wake/6iEhBj7-zutA1XXbJyg8p
https://waynecountyrecreation.com/wcrd/grey-filler-image-1/

, elodcon yellitza odpovědět

elodcon f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/03ykTAjU5twomcH5x3Cxs
https://wakelet.com/wake/7I6E6xPHgcja5z_wImEWr
https://wakelet.com/wake/62jrhhCo8is50ZGIwnF3Q
https://wakelet.com/wake/IwF_NcKKV5ahBTTjQy22M
https://wakelet.com/wake/4PK_fu8Aw86MS-XV2cY06
https://wakelet.com/wake/CPq1uz39PkjndzN-Fplm8
https://wakelet.com/wake/nH-60vvtohNIKBFoQ30aO
https://wakelet.com/wake/81SIjZFNB3jfYCFS5f67T
https://wakelet.com/wake/rdpj2kY-wh8LDSVnPafnV
https://wakelet.com/wake/NZd2rmj04Y1NaoxVtnGrz
https://www.myduke.ru/showthread.php?tid=392&pid=11857#pid11857

, gescap ivanho odpovědět

gescap f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/ROOplzg3bBf7vfkdo3C_G
https://wakelet.com/wake/JcLSxtSyDSLh3nuEJwKlI
https://wakelet.com/wake/hgAifHrIIvxISFr5A_4KF
https://wakelet.com/wake/kmKH4crmjLvXc2LfKkd5c
https://wakelet.com/wake/SmjxoHddIGIPuGDQCQnOS
https://wakelet.com/wake/uhiqiKmz_wargPLK8xh36
https://wakelet.com/wake/3r0ie7uJ2iL9fCPJv1or2
https://wakelet.com/wake/9jipWRKdgHUux_Kp8VJdq
https://wakelet.com/wake/gVhfja9IbINnI0I_SaCB4
https://wakelet.com/wake/sJxcxUeBVDQ83m12qrleR
http://www.qdcrownwig.com/message/

, wcnzmbnu odpovědět

medicine celebrex 200 mg

, agrehan lyvynya odpovědět

agrehan f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/UNON2ykvFdk2aqfl5tWbI
https://wakelet.com/wake/kR2-eMQseSJBMDK0KJ8Ri
https://wakelet.com/wake/mmTOp_aAOi-9HplwH1ByX
https://wakelet.com/wake/b_V8aVphDnNa42_c4aul-
https://wakelet.com/wake/yB_-9_-KRJqZN9ESrs8cB
https://wakelet.com/wake/gxOB9e1SUuEG0zWEYV3Us
https://wakelet.com/wake/gjGKnYPbyKkIpjm_EJ-oJ
https://wakelet.com/wake/u1Q1W12Z3wpi7COljw08M
https://wakelet.com/wake/gweDCvQTg3NCrwGT6baMH
https://wakelet.com/wake/H3PJYmrSnhIlJM6gAPi_f
https://bigbrotv.ru/kino-serials/muzhskoj-film-pro-rassledovanie-slon-russkie-detektivy/

, uvkaxozatm odpovědět

silagra soft

, raiire bringer odpovědět

raiire f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/C10NY6POQrKOp-seO8bad
https://wakelet.com/wake/ZAvHHHPB6-kbcSKCTlHds
https://wakelet.com/wake/uHQaihhbRNqA6ucoDbTOn
https://wakelet.com/wake/uGaTidj_TKde-e8gK7dr_
https://wakelet.com/wake/k1Qpx25vk3a7D9nRXj3XZ
https://wakelet.com/wake/TwVOXHjenrGlaiNlG8NEz
https://wakelet.com/wake/lwWkJrgt_Xx9mLZWbZO4I
https://wakelet.com/wake/rNtEHwAipfrdEPltgMFoQ
https://wakelet.com/wake/kI3Nlvv70Zzx0v6HuKtcr
https://wakelet.com/wake/Q9a-JvYhYzrDc7-2hV3Q9
http://opensourcemint.com/qtq80-8krhhb/

, kagoct desmond odpovědět

kagoct f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/L03aQKmrw3kCcvuHtxdoV
https://wakelet.com/wake/3j2cxIO9fAsIsu2G-AyC8
https://wakelet.com/wake/Ux8vFLrPTVGreBrP97e9u
https://wakelet.com/wake/vpUFjLHzyoFh8Pgr0nvnr
https://wakelet.com/wake/yw_MAae0AMNklN_GK5_0h
https://wakelet.com/wake/-Kv8nFq8kIuQclv0-le6Y
https://wakelet.com/wake/hYRMcsfz9wICZB_A0b6Rh
https://wakelet.com/wake/gT5nloSFFSs1wmH4u2-da
https://wakelet.com/wake/3p9mmAedHPzR_ufxs0jXk
https://wakelet.com/wake/_7mFZLQtwfaKKmf9BC4zb
https://facethai.net/asrendimar

, lozebpyq odpovědět

budesonide gel