Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384
, Repair diagnostic, pos odpovědět

For those seeking an affordable solution to their health concerns, purchasing [URL=https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/hydroxychloroquine-en-ligne/ - buy hydroxychloroquine on line[/URL - on the web offers a budget-friendly option.

Zap your blues away with a easy click. Get your supply of happiness through our dependable <a href="https://mynarch.net/priligy/">cost of priligy tablets</a> .

Many patients look for effective treatment for bacterial infections. Whether you're fighting skin conditions, respiratory infections, or STIs, https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/doxycycline/ offer option.

, T buying viagra online odpovědět

Keeping your cholesterol levels in check is crucial for heart health. [URL=https://successsummaries.net/nizagara/ - nizagara[/URL - can be your first step. You can procure this medication via Internet.

Obtain <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/metoclopramide/">preis metoclopramide</a> for your allergic reactions relief. Securely purchase your remedy via the internet.

Never overlook your need for efficient rest help. Find out about the revolutionary https://frankfortamerican.com/viagra-jelly/, a breakthrough in achieving a peaceful night's rest.

, H factor price of sild odpovědět

Explore our vast selection of [URL=https://a1sewcraft.com/buy-retin-a/ - retin a price at walmart[/URL - , perfect for gaining precise application.

I found amazing deals on critical supplies for crisis preparedness. Don't miss out on these <a href="https://americanazachary.com/cenforce/">buy pharmaceutical cenforce</a> .

Understanding the need for affordable healthcare solutions, one can acquire budget-friendly HCG injections effortlessly. For those seeking to improve their reproductive health, https://celmaitare.net/product/lasix/ offers a viable option.

, Hypertrophy digoxin st odpovědět

Quickly obtain your medication with ease by opting to [URL=https://yourbirthexperience.com/nizagara/ - nizagara in usa[/URL - , a hassle-free approach to manage your health.

Reap the benefits of cost-effective healthcare solutions by opting to <a href="https://cassandraplummer.com/item/propecia/">propecia price</a> . Secure your dosage with simplicity today.

Be proactive in managing your gout symptoms; consider https://successsummaries.net/pharmacy/ from reputable sources. With our guide, learn how to efficiently control uric acid levels and reduce flare-ups.

, B: glaucomatous reprod odpovědět

Get the best [URL=https://breathejphotography.com/cheapest-lasix-dosage-price/ - lasix[/URL - online. Secure your health today.

Having trouble with gastric ulcers? Find budget-friendly relief with <a href="https://drgranelli.com/nizagara/">nizagara online uk</a> , your leading option for alleviating gastrointestinal discomfort.

Just discovered, https://ipalc.org/finasteride/ offer a revolutionary approach to enhancing endurance and experience in men.

, V micro-suction screen odpovědět

I discovered an incredible source where you can acquire specialized medication. For those looking to manage their condition, clicking [URL=https://transylvaniacare.org/tricor/ - generic tricor from india[/URL - offers a reliable solution.

For enhancing your eyelashes, consider trying <a href="https://maker2u.com/item/finasteride/">finasteride pills</a> , a cost-effective option. This remedy aims to boost eyelash growth, making them longer.

Browse the site to find https://the7upexperience.com/amoxicillin/, ensuring you secure premium antibiotic solutions at incomparable prices.

, D single, amoxil coupo odpovědět

Looking for doxycycline? Secure your supply without needing to visit the doctor through this [URL=https://ipalc.org/doxycycline/ - precio doxycycline 100[/URL - . Acquire the medication with ease and begin treatment immediately.

Keep informed on this anti-malarial medication benefits and guidelines by visiting <a href="https://drgranelli.com/item/hydroxychloroquine/">hydroxychloroquine us compare prices</a> for thorough insights and updates.

Revitalize your energy and balance your hormonal levels by choosing to https://bayridersgroup.com/tretinoin/. Whether you're looking to enhance your well-being or pursuing hormone replacement therapy, these capsules offer a solution.

, Azathioprine cyanosed odpovědět

Before making any decisions, explore your options to obtain Clomid without a prescription safely. Always consider consulting a healthcare professional for advice. Click here for more information: [URL=https://maker2u.com/product/clomid/ - clomid canada[/URL - .

Zero in on significant savings for your hormone therapy needs. Discover the lowest prices on hormonal balance medications at <a href="https://weddingadviceuk.com/sildalis/">cheapest sildalis</a> . Enhance your health without stretching your budget.

Explore the world of healthcare solutions and discover simple ways to maintain your health. Whether you're seeking particular medications or broad health counsel, we provide a plethora of options. For those looking for a substitute, https://ghspubs.org/drugs/lukol/ could be what you need.

, Sweat rotated reconstr odpovědět

Just discovered you can save on your prescription with a [URL=https://ipalc.org/drug/retin-a/ - buying retin a online[/URL - . Don't miss out—grab this chance to reduce your expenses today!

To acquire <a href="https://newyorksecuritylicense.com/maxaquin/">maxaquin sans ordonnances</a> , consider our reliable source to ensure protection and authenticity.

Explore your options to acquire effective glaucoma treatment and discover how https://momsanddadsguide.com/hydrochlorothiazide/ can help in managing eye pressure efficiently.

, A post-industrial surg odpovědět

Zap your concerns away with a tap on the [URL=https://northtacomapediatricdental.com/buy-prednisone/ - prednisone[/URL - and start your journey towards improved wellness today.

The premier treatment for enhancing male performance is <a href="https://ifcuriousthenlearn.com/amoxil-generic-pills/">amoxil</a> . With merely one pill, witness extraordinary strength.

Maximize your savings on anti-diarrheal treatments by exploring the https://livinlifepc.com/levitra-20mg/. Secure your health necessities at unbeatable costs today!

, The polyarthritis disa odpovědět

If you're searching to acquire Flagyl, consider [URL=https://classybodyart.com/flagyl/ - lowest price generic flagyl[/URL - for a straightforward option to receive your prescription.

Secure

Obtain the best deals on Celebrex here with our https://maker2u.com/product/celebrex/ guide.

, After priligy faints u odpovědět

Venture into budget-friendly healthcare options and uncover how to maintain your health without breaking the bank. For those looking to economize, [URL=https://cassandraplummer.com/tadalafil/ - tadalafil buy[/URL - offer a answer.

Explore seamless ways to acquire your health needs with <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/cipro/">cipro</a> , the premier platform for buying prescriptions virtually.

Looking for inexpensive options? Discover the https://successsummaries.net/priligy/ without hassle.

, Infra-red eosinophil t odpovědět

Questioning where to find the best deals for your heart medication? [URL=https://celmaitare.net/item/dipyridamole/ - dipyridamole[/URL - offers a comprehensive selection, making it possible you to acquire your drugs without hassle.

X-plore cost-effective eyelash growth solutions with our comprehensive range! <a href="https://glenwoodwine.com/product/buying-prednisone-online/">prednisone commercial</a> today for full lashes without leaving your home.

Many are searching for effective solutions for erectile dysfunction, and https://atplearningpromo.com/cialis/ provides a tested option.

, Detect lasix periphery odpovědět

Now, acquire the vital [URL=https://momsanddadsguide.com/product/lasix/ - lasix uk[/URL - without difficulty via our portal.

A comprehensive guide to managing hypertension and preventing heart issues is available; find out about your options by visiting <a href="https://maker2u.com/item/lasix/">lasix online pharmacy</a> , which provides an accessible way to better health.

Patients seeking anxiety relief can locate options online including https://cafeorestaurant.com/drugs/lasix/, a reliable solution.

, Insert budding where c odpovědět

Improve your well-being and improve your well-being with a premium option, [URL=https://outdoorview.org/product/hydroxychloroquine/ - hydroxychloroquine in costa rica[/URL - .

Purchase your necessary Parkinson's treatment conveniently through <a href="https://atplearningpromo.com/item/pharmacy/">canada pharmacy</a> , a method guaranteeing speedy delivery and privacy.

Zero worries for your hair care: Find your solution with https://transylvaniacare.org/kamagra/ for a more vibrant mane.

, Physical guide-wires, odpovědět

Procure your hypertension remedy effortlessly through our web portal. Acquire your medication sans a need for a Doctor’s note. Click here [URL=https://maker2u.com/product/lasix/ - lasix to buy[/URL - to begin your journey towards better health.

To secure <a href="https://newyorksecuritylicense.com/maxaquin/">generic maxaquin tablets</a> , look into our credible source to ensure protection and quality.

Visit our platform to purchase your https://newyorksecuritylicense.com/maxaquin/ effortlessly. Enjoy reliable and speedy access to crucial medications immediately.

, The luck, infrequently odpovědět

X-plore cost-effective solutions for your health needs and purchase [URL=https://adailymiscellany.com/npxl/ - generic npxl online canada[/URL - online.

Acquiring your prescription has never been simpler with <a href="https://heavenlyhappyhour.com/prednisone-10-mg/">buy online prednisone</a> . Order right away for quick delivery anywhere.

A myriad of options awaits when you decide to buy your medicine seamlessly. For those seeking to manage urinary symptoms, https://ucnewark.com/item/tiova-15-rotacaps/ offers a convenient, dependable solution.

, K hypothyroidism, prim odpovědět

Discover budget-friendly options for managing your health; purchase [URL=https://winterssolutions.com/zofran/ - zofran without an rx[/URL - through our website.

"Quest for high-quality, affordable wound treatment ends here: Discover what you need with <a href="https://winterssolutions.com/zofran/">order zofran online</a> , providing premium care digitally."

"Quickly purchase your medication with https://drgranelli.com/item/etizest/, offering a practical option for enhancing your wellness."

, Clearly lasix articula odpovědět

To obtain your order of crucial medication, simply visit [URL=https://heavenlyhappyhour.com/cialis/ - online tadalafil[/URL - . Whether you're seeking to acquire for urgent needs or to stock up, we've got you covered.

Quest for affordable eye care solutions? Explore the range and discover the most economical prices on effective treatments. For exceptional deals on eye health products, click <a href="https://cassandraplummer.com/item/lasix/">cheap lasix pills</a> today.

Managing ADHD symptoms can be challenging, but with the right medication, it's definitely within reach. Explore your options and learn about how https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/nizagara/ can be a significant help in your treatment plan.

, Steroids measurement g odpovědět

Rejuvenate your love life by exploring the most economical solutions available. Discover [URL=https://atplearningpromo.com/item/viagra/ - viagra price walmart[/URL - to revive your intimacy with effortlessness.

Explore affordable options for managing hair loss with <a href="https://successsummaries.net/bactrim/">bactrim</a> , now accessible in multiple formats via online pharmacies.

To find affordable options for your medications, visit https://cassandraplummer.com/item/lasix/ to explore budget-friendly alternatives.


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384