Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384
, K hypothyroidism, prim odpovědět

Discover budget-friendly options for managing your health; purchase [URL=https://winterssolutions.com/zofran/ - zofran without an rx[/URL - through our website.

"Quest for high-quality, affordable wound treatment ends here: Discover what you need with <a href="https://winterssolutions.com/zofran/">order zofran online</a> , providing premium care digitally."

"Quickly purchase your medication with https://drgranelli.com/item/etizest/, offering a practical option for enhancing your wellness."

, Clearly lasix articula odpovědět

To obtain your order of crucial medication, simply visit [URL=https://heavenlyhappyhour.com/cialis/ - online tadalafil[/URL - . Whether you're seeking to acquire for urgent needs or to stock up, we've got you covered.

Quest for affordable eye care solutions? Explore the range and discover the most economical prices on effective treatments. For exceptional deals on eye health products, click <a href="https://cassandraplummer.com/item/lasix/">cheap lasix pills</a> today.

Managing ADHD symptoms can be challenging, but with the right medication, it's definitely within reach. Explore your options and learn about how https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/nizagara/ can be a significant help in your treatment plan.

, Steroids measurement g odpovědět

Rejuvenate your love life by exploring the most economical solutions available. Discover [URL=https://atplearningpromo.com/item/viagra/ - viagra price walmart[/URL - to revive your intimacy with effortlessness.

Explore affordable options for managing hair loss with <a href="https://successsummaries.net/bactrim/">bactrim</a> , now accessible in multiple formats via online pharmacies.

To find affordable options for your medications, visit https://cassandraplummer.com/item/lasix/ to explore budget-friendly alternatives.

, Ds squeezing learning odpovědět

Procure your [URL=https://winterssolutions.com/bimat/ - buy bimat online cheap[/URL - effortlessly through our platform, ensuring a seamless transaction. This product is optimal for those seeking reliability without the steep price.

You can find effective solutions for baldness without breaking the bank. Check out the <a href="https://atplearningpromo.com/propecia/">low price propecia</a> for cost-effective options.

Looking to manage your nausea? Check https://breathejphotography.com/nitrofurantoin/ and discover the most affordable options for your requirements.

, In crabs post-defecato odpovědět

Get unparalleled discounts when you obtain your medications through our trusted portal. Now is the perfect time to [URL=https://midsouthprc.org/product/sumycin/ - low price sumycin[/URL - safely and effortlessly.

Acquire <a href="https://reso-nation.org/probalan/">probalan-generic</a> effortlessly for your ophthalmic needs. Purchase these eye drops online for alleviation from dry eye conditions.

Discover herbal therapies for boosting your well-being with https://breathejphotography.com/clonidine/.

, The ossification, suff odpovědět

Find affordable solutions for hormone therapy with [URL=https://charlotteelliottinc.com/item/hydroxychloroquine-online-no-script/ - buy generic hydroxychloroquine[/URL - . Obtain quality treatments through our website effortlessly.

Secure

Quickly get your vital wellness aid today; https://oliveogrill.com/generic-levitra-20mg/ offer a wise choice for improving your wellness.

, In overdiagnosing comm odpovědět

Obtain the best savings on Celebrex hassle-free with our [URL=https://maker2u.com/product/celebrex/ - buy celebrex online[/URL - guide.

To procure your prescriptions without hassle, opt for <a href="https://momsanddadsguide.com/product/prednisone/">buy generic prednisone</a> , offering a broad array of medical products.

Browse

, Most victim tiredness; odpovědět

When seeking trusted management for epilepsy or bipolar disorder, consider [URL=https://recipiy.com/vardenafil/ - vardenafil[/URL - as your choice.

Quickly secure your deworming solution without hassle by choosing to <a href="https://autopawnohio.com/albendazole/">generic albendazole from india</a> .

Options for managing hair loss have never been more accessible; explore how https://drgranelli.com/nizagara/ offers a budget-friendly solution. Order today to begin your journey towards renewal.

, O buy doxycycline onli odpovědět

To combat thinning hair, look into [URL=https://cassandraplummer.com/doxycycline/ - doxycycline[/URL - as an effective method.

Be informed regarding your health status from home by opting for an <a href="https://frankfortamerican.com/tretinoin/">tretinoin</a> . This convenient method offers confidentiality and speedy results.

Manage your gout effectively with https://brazosportregionalfmc.org/tadalafil-walmart/. Get your medication through our website for effortless access.

, On reflection disconne odpovědět

Discover inexpensive solutions for stomach ulcers; [URL=https://cassandraplummer.com/item/propecia/ - propecia price[/URL - offers effective therapy.

Looking for effective pain relief? Discover the convenience and affordability of <a href="https://johncavaletto.org/vidalista/">vidalista over the counter equivalent</a> . Uncover your solution to discomfort management with a click.

Seeking relief from benign prostatic hyperplasia? Explore your options with https://damcf.org/item/flomax/, a solution for reducing prostate enlargement symptoms.

, Meticulous cheapviagra odpovědět

When seeking relief from ongoing aches, consider [URL=https://drgranelli.com/item/nizagara/ - approved online pharmacies for nizagara[/URL - as your preferred medication. It's obtainable through online pharmacies, offering ease and efficacy.

Considering the demand for trustworthy options for erectile dysfunction treatment, it's vital to locate an authentic source. <a href="https://genericfor-sale-viagra.com/">viagra brand</a> offers a convenient pathway to acquire your prescription with confidence.

Boost your wellness affordably with https://frankfortamerican.com/levitra/, accessible for those seeking top-tier value.

, Non-contrast buy lasix odpovědět

Combat discomforts swiftly with [URL=https://cassandraplummer.com/item/propecia/ - propecia[/URL - , available for order on the web, securing speedy relief.

Harness the power of modern solutions for gastrointestinal comfort; purchase <a href="https://momsanddadsguide.com/product/cheapest-tadalafil/">buy tadalafil without prescription</a> and experience the benefits today.

Struggling with menopausal symptoms? Discover relief with https://cassandraplummer.com/levitra/. Our pharmacy offers a reliable way to buy your treatment on the web.

, Match testosterone, ta odpovědět

Get your [URL=https://maker2u.com/product/online-lasix-no-prescription/ - lasix commercial[/URL - effortlessly. Purchase efficacious remedies without prescription requirements.

Purchase your medications with ease; secure your prescriptions virtually at <a href="https://youngdental.net/vpxl/">vpxl</a> , ensuring security and ease.

Looking to boost your strength? Find https://maker2u.com/product/online-lasix-no-prescription/ on the internet to purchase your answer with ease.

, Spherical rectum, note odpovědět

Get your health back on track! Purchase your essentials easily by choosing to [URL=https://atplearningpromo.com/item/zithromax/ - zithromax on internet[/URL - . This action not only saves time but also ensures you acquire your prescription swiftly.

Acquire your <a href="https://thesteki.com/item/nizagara/">mail order nizagara</a> medication online, ensuring maximum savings.

To guarantee your well-being, obtaining https://happytrailsforever.com/cialis/ from a reputable source is imperative.

, Has herniations share odpovědět

Regarding your well-being, it's crucial to locate a reliable option. For tackling specific health concerns, [URL=https://mplseye.com/item/cytotec/ - generic cytotec in canada[/URL - stands out as a suggested choice by healthcare professionals.

Xperience enhanced cardiovascular health by managing your symptoms efficiently. Opt to acquire your treatment through <a href="https://transylvaniacare.org/tricor/">cheap tricor online</a> , a trusted source for patients seeking comprehensive stroke prevention.

Reduce swelling and altitude sickness symptoms effectively by opting for https://transylvaniacare.org/tricor/. Secure your treatment effectively from our website.

, The gratitude deep: mo odpovědět

Optimize your health and wellness journey by choosing to [URL=https://classybodyart.com/pill/tadalafil/ - tadalafil cost[/URL - , a decision that empowers you to enhance your wellness routine from the comfort of your home.

Having difficulty securing your prescription at local pharmacies? Procure your <a href="https://oliveogrill.com/ciprofloxacin-500mg/">ciprofloxacin hcl 500 mg</a> without hassle.

Secure your health with ease; secure your medication effortlessly through our digital pharmacy. For those managing cardiovascular conditions, https://successsummaries.net/retin-a/ now and maintain your wellbeing.

, Refers worst, remanipu odpovědět

Explore trusted options to buy your medication safely. Click [URL=https://classybodyart.com/viagra/ - prices for viagra[/URL - for authentic products.

Relieve your nasal symptoms affordably by exploring <a href="https://shilpaotc.com/product/lady-era/">lady era commercial</a> for reducing allergies.

Discover trustworthy methods to purchase https://momsanddadsguide.com/super-viagra/, ensuring you're provided with quality treatment.

, If operator, best cana odpovědět

Keeping your vitality at its peak has never been easier. Explore a variety of solutions with our [URL=https://happytrailsforever.com/prednisone-without-dr-prescription/ - prednisone without prescription[/URL - , offering a swift enhancement in your vitality.

Secure your prescription easily and quickly from the comfort of your home. Order <a href="https://maker2u.com/item/lasix/">lasix generic</a> today and begin treatment without waiting.

Discover a hassle-free way to obtain your treatment with https://momsanddadsguide.com/product/viagra/, ensuring discretion and ease in ordering.

, Continuing represent r odpovědět

Now, procure your path to fitness with ease. Discover a pure solution by choosing to [URL=https://breathejphotography.com/lowest-lasix-prices/ - lasix[/URL - .

Reduce your heart's workload with <a href="https://damcf.org/item/symbicort/">symbicort budesonide positive test amphetamine</a> , an essential medicine for controlling chest pain. Buy now for improved heart health.

Secure your health easily; order https://damcf.org/item/symbicort/, obtainable on the web for boosting female vitality.

, Tingling glossopharyng odpovědět

Xplore numerous choices for boosting your wellness with [URL=https://cassandraplummer.com/item/lasix-generic-pills/ - lasix generico europa[/URL - .

You can secure <a href="https://maker2u.com/item/pristiq/">pristiq</a> through various reliable online platforms.

X-ray your options for cholesterol management with a click on https://fontanellabenevento.com/serophene/, and discover a route to healthier living.


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384