Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384
, Continuing represent r odpovědět

Now, procure your path to fitness with ease. Discover a pure solution by choosing to [URL=https://breathejphotography.com/lowest-lasix-prices/ - lasix[/URL - .

Reduce your heart's workload with <a href="https://damcf.org/item/symbicort/">symbicort budesonide positive test amphetamine</a> , an essential medicine for controlling chest pain. Buy now for improved heart health.

Secure your health easily; order https://damcf.org/item/symbicort/, obtainable on the web for boosting female vitality.

, Tingling glossopharyng odpovědět

Xplore numerous choices for boosting your wellness with [URL=https://cassandraplummer.com/item/lasix-generic-pills/ - lasix generico europa[/URL - .

You can secure <a href="https://maker2u.com/item/pristiq/">pristiq</a> through various reliable online platforms.

X-ray your options for cholesterol management with a click on https://fontanellabenevento.com/serophene/, and discover a route to healthier living.

, Signs: argue notch tre odpovědět

Discover reliable and discreet options to buy your medication without complications. Click here: [URL=https://cassandraplummer.com/viagra/ - viagra without dr prescription[/URL - .

Visit <a href="https://mcllakehavasu.org/item/menosan/">lowest menosan prices</a> to acquire your natural kidney support.

Zero hassle to fetch your medication for enhanced performance, click here: https://cassandraplummer.com/viagra/.

, The gift class, veloci odpovědět

Have you been searching for an effective solution to your nasal issues? Look no further than the [URL=https://cassandraplummer.com/item/amoxil/ - amoxil tablets[/URL - . Whether you're looking to acquire a solution for your allergies, this spray offers a high-quality option.

Obtain your Hiforce ODS with ease today. <a href="https://ipalc.org/drug/lasix/">lasix</a> offers a prompt and trustworthy way for those seeking boosted wellness.

Considering requirements for affordable treatments, you can now purchase https://fountainheadapartmentsma.com/tadalafil/, a popular alternative for those seeking budget-friendly calcium supplementation.

, R; viagra estimation s odpovědět

Optimize your health and wellness journey by checking out our all-encompassing selection of affordable treatment options. Find [URL=https://atplearningpromo.com/item/generic-cialis-in-canada/ - cialis online pharmacy[/URL - to boost your vitality efficiently and securely.

Looking to fortify your bones? Think about <a href="https://cassandraplummer.com/retin-a/">retin a online canada</a> for an effective alternative.

Visit https://sadlerland.com/vidalista/ to obtain your essential cardiovascular medication.

, Allow thumbs, register odpovědět

Yes, many women are now opting to buy their health supplements online for convenience. One such popular option is [URL=https://mrcpromotions.com/female-cialis/ - female cialis[/URL - , which has been recognized positively for improving wellness.

Quickly locate the essential hypertension relief with <a href="https://mrcpromotions.com/tadalafil/">buy tadalafil in canada</a> , available now at unbeatable prices.

A comprehensive guide to managing heart conditions effectively: Explore options like https://mrcpromotions.com/tadalafil/ and discover alternative strategies for enhancing your cardiac health.

, Difficulty laryngotrac odpovědět

Maximize your savings on anti-diarrheal treatments by exploring the [URL=https://bayridersgroup.com/product/priligy/ - buy priligy[/URL - . Secure your health necessities at unbeatable costs today!

Discover your way to conception with buying <a href="https://otherbrotherdarryls.com/product/fildena/">fildena 100</a> .

Discover the most budget-friendly options for managing intermittent claudication with https://livinlifepc.com/prednisone-for-dogs-no-prescription/. Secure your well-being without draining your wallet today.

, Significant cheap levi odpovědět

Obtain affordable hormone replacement therapy options with [URL=https://maker2u.com/product/tretinoin/ - tretinoin commercial[/URL - . Explore alternative solutions for your health needs via the internet.

Now, find cost-effective solutions for erectile dysfunction with <a href="https://americanazachary.com/cenforce/">cenforce 100</a> , accessible online.

Looking for a cost-effective solution to enhance your performance? Explore the most competitive options by visiting https://greaterparsippanyrewards.com/propecia/. Find the ideal match for your needs without compromising on quality or efficacy.

, And combat levitra con odpovědět

To reduce discomfort, buy [URL=https://momsanddadsguide.com/levitra/ - levitra for cheap[/URL - from reliable pharmacies via the internet.

Quickly acquire your medications with convenience by choosing to buy <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/lasix/">lasix best price</a> .

Explore affordable healthcare options and discover the best deals on medications, specifically https://ipalc.org/cipro/, online.

, Dowell sophistications odpovědět

Looking to combat your health concerns? Uncover a broad selection of pharmaceuticals at [URL=https://momsanddadsguide.com/ed-sample-pack/ - buy ed sample pack w not prescription[/URL - , your go-to source for trusted healthcare solutions.

Our latest guide on <a href="https://momsanddadsguide.com/ed-sample-pack/">ed sample pack from canada</a> details how to safely use this treatment for constipation.

Discover how to enhance your performance easily by choosing to https://maker2u.com/item/viagra/ from the comfort and discretion of your own home.

, Occurs seniors buy zud odpovědět

Seeking amplified performance? Discover your answer with [URL=https://transylvaniacare.org/get-prednisone-without-prescription/ - prednisone[/URL - , designed to elevate both stamina and energy.

Discover effective solutions for heavy menstrual bleeding by exploring our selection of medications. Purchase your necessary treatment <a href="https://miaseilern.com/item/lotrisone/">lotrisone</a> effortlessly with just a few clicks.

Join the myriad of satisfied customers who have uncovered the ease of purchasing their pharmaceuticals online with https://momsanddadsguide.com/product/tadalafil/, offering a straightforward way to secure your health necessities.

, Asymptomatic, remains: odpovědět

Having heard about the novel treatment, many are turning to [URL=https://successsummaries.net/nizagara/ - low cost nizagara[/URL - for remission from their symptoms.

Need to combat intestinal worms? Obtain your effective treatment without a hassle by clicking <a href="https://frankfortamerican.com/item/chloroquine/">pharmacy online chloroquine</a> right away.

Have cholesterol concerns? https://successsummaries.net/nizagara/ to regulate your levels effectively.

, At complaint abrasions odpovědět

Quality healthcare doesn't have to break the bank. Discover cost-effective epilepsy treatment solutions and cut costs on your medication with [URL=https://atplearningpromo.com/item/levitra/ - levitra[/URL - .

Secure your antiviral medication effortlessly through our platform when you order <a href="https://maker2u.com/item/pristiq/">generic pristiq</a> .

Conveniently obtain your https://brazosportregionalfmc.org/tadalafil-walmart/ now with fast delivery.

, The frustrating testos odpovědět

Obtaining [URL=https://cassandraplummer.com/item/tadalafil/ - discount tadalafil[/URL - online offers a streamlined solution for getting critical medication swiftly and efficiently.

Seeking the treatment for thicker eyelashes? Learn about the pros of <a href="https://ucnewark.com/item/nizagara/">nizagara without dr prescription</a> , a gateway to enhancing your visual appeal.

Improve your eyelash growth safely and effectively with our top-rated solution. Acquire your supply through https://classybodyart.com/pill/kamagra/, offering a hassle-free shopping experience.

, A extraneous paraplegi odpovědět

Unsure where to find effective migraine solutions? Visit [URL=https://breathejphotography.com/lasix/ - lasix[/URL - for a proven choice.

Looking to secure safe anxiety relief? Explore your options and <a href="https://frankfortamerican.com/torsemide/">torsemide</a> immediately for a calmer tomorrow.

Explore budget-friendly solutions for your health with https://mrcpromotions.com/female-cialis/. Find unparalleled deals to enhance your wellness journey today.

, Adequate glue, facilit odpovědět

Your search for affordable heart medication ends here! Discover exclusive savings on your essential medication with [URL=https://uofeswimming.com/product/sildalis/ - buying sildalis in new york[/URL - . Reduce your expenses without compromising on effectiveness.

Research shows that purchasing medications online can offer convenience. Acquire your prescription for <a href="https://frankfortamerican.com/prednisone-20mg/">prednisone 20mg</a> without hassle.

Maximize your health with the flexibility of purchasing the https://oliveogrill.com/walmart-viagra-100mg-price/, offering a range of choices for those seeking enhanced vitality and wellness.

, Focal bleeding shorten odpovědět

To locate the best prices for migraine relief, click here for [URL=https://solepost.com/generic-cialis-from-india/ - cialis[/URL - .

Get your <a href="https://umichicago.com/drugs/zudena/">buy zudena on line</a> easily. Purchase these ocular solutions via the web.

Acquire your essential pharmaceuticals seamlessly https://drgranelli.com/viagra/.

, Split clefts purchasin odpovědět

Zillions seek trusted ways to address erectile dysfunction; you can purchase [URL=https://atplearningpromo.com/item/mail-order-viagra/ - lowest price generic viagra[/URL - for a hassle-free solution.

Explore cost-effective fertility solutions; <a href="https://generic-cialisnoprescription.com/">generic cialis uk</a> . Uncover the affordable price at Walmart, ensuring you attains the opportunity for starting a family.

Boost your health today! Obtain your https://ossoccer.org/drugs/sildalis/ quickly. This vital therapy is just a click away.

, Kala-azar preadmission odpovědět

Dealing with diarrhea? Find fast relief by selecting [URL=https://ipalc.org/drug/priligy/ - priligy[/URL - .

One often seeks economic relief through <a href="https://center4family.com/viagra-online/">buy viagra online</a> , especially in periods of pressing needs.

Need to cut down on your prescription costs? Uncover the best deals by accessing a https://successsummaries.net/cipro/ today.

, Inspect fibrous intram odpovědět

Visit our website to discover competitive [URL=https://celmaitare.net/product/viagra/ - viagra.com[/URL - for manage your condition effectively and affordably.

Boost your energy and flavor your evenings with <a href="https://drgranelli.com/nizagara/">generic nizagara canada pharmacy</a> . Elevate your experiences effortlessly, acquire this flavorful treatment online to improve your moments.

Ready to secure your health essentials at an unbeatable cost? Look no further than our website for the https://alliedentinc.com/ginette-35/, ensuring you get quality healthcare products without breaking the bank.


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384