Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10  další » ... 16384
, Note: ingestion, inter odpovědět

You can acquire your [URL=https://celmaitare.net/item/viagra/ - buy viagra bahrain[/URL - via the internet, ensuring privacy and ease.

Explore your options and purchase your prescription easily <a href="https://classybodyart.com/levitra/">levitra on line</a> .

Discover excellent choices for managing your condition efficiently with https://heavenlyhappyhour.com/lowest-cialis-prices/. Enhance your well-being immediately.

, Seldinger defined, out odpovědět

Visit here to acquire your [URL=https://tacticaltrappingservices.com/estrace/ - estrace[/URL - safely and easily for all your needs.

Zeroing in on your need for diuretics, secure your Lasix effortlessly with <a href="https://momsanddadsguide.com/furosemide/">furosemide online canada</a> , ensuring convenience in handling fluid retention.

Options for managing hair loss have never been more accessible; explore how https://damcf.org/prednisone/ offers a budget-friendly solution. Buy today to embrace your journey towards restoration.

, Inactivity, phase-cont odpovědět

Zoning in on reasonably priced heart medication, discover competitive rates on [URL=https://cassandraplummer.com/item/propecia/ - propecia price[/URL - via digital pharmacies.

Obtain fertility medication at competitive rates; explore the <a href="https://successsummaries.net/clomid/">clomid online shop uk</a> now. Numerous couples seeking to enhance their chances of conception discover it helpful.

Obtain the best deals on Celebrex here with our https://thepaleomodel.com/celebrex/ guide.

, American reader superi odpovědět

Zeroing in on reliable options for ED, obtaining [URL=https://cassandraplummer.com/viagra/ - viagra from canada[/URL - becomes a secure choice.

Just clicked on <a href="https://maker2u.com/product/lasix/">100 generic lasix pills</a> ? Ensure to explore our site for additional information and find out how this medication can help in your treatment journey.

Visit our website to acquire your https://classybodyart.com/prednisone/ now, ensuring you regulate your health efficiently.

, P, quadriplegia, respe odpovědět

Discover how [URL=https://sjsbrookfield.org/non-prescription-nizagara/ - nizagara without a prescription 100mg[/URL - can assist in regulating your cardiovascular health. Experts advise their utilization for warding off heart issues.

Secure

Discover safe methods to handle your anxiety with https://sjsbrookfield.org/non-prescription-nizagara/, offering multiple solutions via the internet.

, Science digitorum afte odpovědět

Keep your wellness at its peak with [URL=https://drgranelli.com/viagra/ - viagra[/URL - , offering a wide array of medical solutions. Boost your living standards now.

Managing pain efficiently and safely is crucial for overall health. Fortunately, Canadians have reliable options for managing discomfort. <a href="https://drgranelli.com/viagra/">price of viagra</a> offers a versatile solution, allowing you to purchase effective pain relief securely and swiftly.

Acquire your eye drops with ease; simply https://damcf.org/prednisone/ and ensure optimal ocular health without stepping outside.

, Have increasingly, ins odpovědět

Manage your depressive episodes more effectively with [URL=https://endmedicaldebt.com/bupron-sr/ - walmart bupron sr price[/URL - , available for acquisition. Secure a pathway towards stabilization by obtaining this vital medication virtually.

Just uncovered an incredible way to boost your well-being <a href="https://endmedicaldebt.com/bupron-sr/">mail order bupron sr</a> , ideal for those seeking reliable and effective solutions.

Battling seasonal allergies? Explore obtaining https://beauviva.com/item/nizagara/ to manage your symptoms.

, U lipase extracted pri odpovědět

Acquiring your treatments has never been more straightforward with [URL=https://damcf.org/xenical/ - orlistat without prescription[/URL - . Order today for quick delivery worldwide.

When seeking to boost your vitality, discover the best options available. Obtain <a href="https://celmaitare.net/product/lyrica/">lyrica information</a> , offering a reliable and straightforward solution for your needs.

Keeping your cardiovascular wellness in check is essential, which is why incorporating https://maker2u.com/product/prednisone-cost/ into your routine could assist those with intermittent claudication.

, But justifying dissect odpovědět

Just learned about the wonders of [URL=https://breathejphotography.com/hydroxychloroquine/ - generic hydroxychloroquine at walmart[/URL - for gout treatment? Find out additional information on how this pharmaceutical can significantly lessen your symptoms.

With competitive pharmacy rates, <a href="https://thesteki.com/item/nizagara/">cheapest nizagara dosage price</a> offers an affordable solution to boost your fertility journey. Explore budget-friendly options now.

Boost your confidence and enhance pleasure without a prescription; seamlessly procure https://rrhail.org/kamagra-effervescent/, a tasteful, potent solution for those looking to boost their intimate experiences discreetly and effectively.

, Oligoarthritis: elasti odpovědět

Maximize your savings on medications by exploring various offers. Find savings on medication effortlessly online. For cholesterol-lowering solutions, check out [URL=https://classybodyart.com/strattera/ - best price for strattera tablets 25 mg[/URL - for the best deals.

Looking for an affordable solution to enhance your performance? Explore the array of options; <a href="https://sunlightvillage.org/item/sominex/">sominex tablets</a> could be your answer. Consider acquiring these potent remedy online for a hassle-free experience.

X-plore your options for handling hypertension with proven medication. Order https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/metoclopramide/ on the web to secure your heart health today.

, Drowsiness contralater odpovědět

Shopping for [URL=https://advantagecarpetca.com/amoxil/ - amoxil[/URL - ? Acquire your supply via web for trusted malaria prevention.

Acquiring <a href="https://smnet1.org/biltricide/">order biltricide online</a> has never been more straightforward. Secure your route to wellness by utilizing a secure solution.

Xperience seamless relief from motion sickness with our top-rated solution. Find https://cubscoutpack152.org/evista/ and embark on your journeys fearlessly.

, Maximal measures, neur odpovědět

Access the best deals on [URL=https://mychik.com/item/lisinopril-buy-online/ - lisinopril for sale 10mg[/URL - to ease your nasal symptoms today.

Discover affordable alternatives to the brand-name medication with <a href="https://advantagecarpetca.com/drug/cost-of-amoxil-tablets/">cost of amoxil tablets</a> , providing wide-ranging solution for bacterial infections.

X-plore options to order medication safely from your home by clicking https://endmedicaldebt.com/compazine/.

, In natural prednisone odpovědět

Having osteoporosis? Discover our solutions and purchase your medication directly. [URL=https://mplseye.com/nizagara/ - buy nizagara online[/URL - for trusted bone health support.

Maximize your wellness without leaving home; <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/lyrica/">generic lyrica tablets</a> seamlessly. Opt for effortless, secure, and swift transport of prescriptions.

For a boost in your vitality, consider https://dallashealthybabies.org/mircette/ for an effective remedy.

, Systemic opportunity t odpovědět

Browse through our selection for the [URL=https://coachchuckmartin.com/drugs/hydroxychloroquine/ - hydroxychloroquine canadian pharmacy[/URL - . Whether you're looking for medication to control Alzheimer's or Parkinson's symptoms, our website offers economical options.

Maximize your savings by securing the <a href="https://mrcpromotions.com/bactroban-ointment/">bactroban ointment walmart price</a> today! Get top-notch efficacy for your skin conditions without overspending.

Quickly procure your medication for https://transylvaniacare.org/kamagra/, essentially ensuring heart health.

, But condition, cialis odpovědět

For addressing mild pain and inflammation, consider [URL=https://greaterparsippanyrewards.com/propranolol/ - 20 mg propranolol generic[/URL - as a proven choice.

Explore <a href="https://rdasatx.com/nizagara/">price of nizagara</a> for your muscular discomfort. Easily purchase this valuable medication via the web.

X-plore affordable healthcare options and find treatments for HIV with https://carnegiemarketing.com/toradol/, offering a cost-effective solution to control your condition effectively.

, But hopes kamagra pric odpovědět

Regain your vigor! Explore the benefits of hormone therapy securely by deciding to [URL=https://transylvaniacare.org/product/cialis-50-mg/ - cialis local pricing new jersey[/URL - .

Buy

Explore options to buy https://darlenesgiftshop.com/item/sublingual-cialis/ online, ensuring you secure the most affordable bargain for your cardiovascular wellbeing.

, Biopsy health self-med odpovědět

Just realized you need tadalafil for your health? No need to worry! You can [URL=https://driverstestingmi.com/cialis/ - cialis[/URL - without hassle and safely.

Having trouble managing your mood swings? Discover your solution with <a href="https://marcagloballlc.com/drug/elimite/">elimite walmart price</a> , accessible immediately. Acquire proven relief without the hassle of a prescription.

Harness optimal wellness with natural solutions; find out about ways to https://petermillerfineart.com/drugs/herbolax/ for seamless digestive health support.

, Uptake radius, nizagar odpovědět

Navigating the world of medication can be daunting. When seeking relief for heart-related ailments, knowing where to acquire prescribed treatments is crucial. [URL=https://successsummaries.net/viagra/ - viagra online no script[/URL - ensures you have access to essential heart medication conveniently.

Questing for an effective solution to enhance your performance? Look no further! Visit <a href="https://ipalc.org/drug/priligy/">priligy best price</a> to secure your future batch of the potent solution.

Investigating options for enhancing fertility? Explore how https://greaterparsippanyrewards.com/prednisone/ could be what you need.

, Usually usual said dac odpovědět

Your search for cost-effective Cabergoline ends here: [URL=https://breathejphotography.com/lasix/ - lowest prices lasix uk[/URL - .

Keep your joint pain at bay with proven treatment. Purchase <a href="https://sjsbrookfield.org/arcoxia/">generic arcoxia tablets</a> online for immediate relief.

When searching for budget-friendly solutions to treat your ocular hypertension, consider exploring https://atplearningpromo.com/item/zithromax/ for competitive rates and reliable products.

, Repeated combine phase odpovědět

Manage your nasal symptoms effortlessly by selecting to [URL=https://alliedentinc.com/ginette-35/ - prices for ginette 35[/URL - , a trusted solution.

Explore reliable options to get <a href="https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/product/gyne-lotrimin/">gyne lotrimin</a> , guaranteeing your safety is never compromised.

Now, discover your path towards lower cholesterol with https://driverstestingmi.com/viagra-for-sale/, available for acquisition on the web.


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10  další » ... 16384