Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13  další » ... 16384
, Typically, fine-needle odpovědět

Having trouble locating reliable sources for your erectile dysfunction treatments? Look no further! [URL=https://umichicago.com/cialis-super-active/ - cialis super active canadian pharmacy[/URL - dispense a secure way to purchase your needs.

Seeking the best value for your heart health medications? Compare costs now and conserve on your prescription with <a href="https://maker2u.com/product/tadalafil/">tadalafil</a> , your go-to source for affordable healthcare.

Zeroing in on your health concerns, it's vital to investigate effective treatments. For those seeking an alternative, https://classybodyart.com/pill/generic-tadalafil-from-canada/ might provide a promising solution.

, Chronic recombinant ph odpovědět

Boost your vitality with [URL=https://sjsbrookfield.org/vidalista-ct/ - vidalista ct uk[/URL - , available for acquisition online.

Interested in reducing water retention? Explore multiple remedies and discover <a href="https://advantagecarpetca.com/cialis/">online generic cialis</a> for efficient results.

Your search for effective and safe medication ends here; https://smnet1.org/lithosun-sr/ offers you the opportunity to purchase top-quality therapy conveniently.

, Cross-matched bans bus odpovědět

Seeking relief from OCD symptoms? [URL=https://endmedicaldebt.com/lamictal/ - lamictal canada[/URL - offers a solution. Explore this treatment today.

I discovered a site offering unbeatable <a href="https://a1sewcraft.com/cialis-uk/">tadalafil 20mg</a> for eyelash enhancement.

X-pand your health options without leaving home; buy your prescriptions with ease. https://cafeorestaurant.com/item/careprost-eye-drops/ today and control your health efficiently.

, Neonates cuts tadalafi odpovědět

I discovered a budget-friendly way to enjoy gaming from home at [URL=https://driverstestingmi.com/cialis-pills/ - cialis 10 mg in canada[/URL - .

Get your daily Cialis conveniently and securely by clicking <a href="https://frankfortamerican.com/levitra/">manufacture levitra</a> . Whether you're looking to purchase for personal use or addressing a issue, you'll find premium options available on the internet.

If you're searching for an effective solution to combat bacterial infections, ponder https://ipalc.org/amoxil/. This antibiotic has been widely acknowledged for its efficacy against a wide array of bacteria.

, Watch side anatomy, ha odpovědět

You can locate the most recent [URL=https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/product/detrol-la/ - detrol la[/URL - by visiting our site.

Discover competitive pricing on <a href="https://trafficjamcar.com/lasix/">buy lasix</a> when you buy online.

Considering the need to acquire medication affordably, finding the https://cubscoutpack152.org/viramune/ becomes essential for patients seeking to treat their conditions effectively without straining financially.

, Examine schemes zithro odpovědět

Looking to enhance your vitality? Explore your solution with the [URL=https://cubscoutpack152.org/ed-soft-medium-pack/ - low price ed soft medium pack[/URL - , offering diverse options.

Regarding affordable healthcare solutions, <a href="https://successsummaries.net/zoloft/">overnight zoloft</a> are unmatched. Secure your treatment via the internet, ensuring economical pricing and ease.

Ensure you obtain your https://driverstestingmi.com/hydroxychloroquine/ safely for malaria prevention.

, Imagine fildena no pre odpovědět

Explore cutting-edge advancements in health care on [URL=https://cubscoutpack152.org/viramune/ - viramune[/URL - , your ultimate source for researching new medical solutions.

Discover the most cost-effective method to purchase your medication with our <a href="https://oliveogrill.com/tadalafil-20-mg/">how to buy cialis online</a> .

Discover remarkable savings on https://americanazachary.com/prednisone-to-buy/! Acquire your set today and experience the benefits.

, Ischaemia viagra escor odpovědět

You can find the most competitive [URL=https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/product/desowen-lotion/ - desowen lotion commercial[/URL - for your baldness cure online today.

Looking for an effective solution to manage your erectile dysfunction (ED)? Discover the benefits of <a href="https://darlenesgiftshop.com/item/cialis-extra-dosage/">cialis extra dosage commercial</a> ! This potent formula can aid in enhancing your sexual performance by improving blood flow and erectile response. Suitable for those who are in need of a stronger dose, it's the ultimate choice for achieving satisfactory results.

Keeping your antiviral medications up-to-date is essential. For those needing medical endorsement refills, https://coachchuckmartin.com/tadalafil/ could be your go-to resource.

, Arteritis non-self res odpovědět

Visit now to find the lowest [URL=https://fontanellabenevento.com/viagra/ - order viagra on line no prescribtion[/URL - and cut costs on your purchase.

Discover your optimal health solution with <a href="https://classybodyart.com/prednisone/">avis sur le prednisone</a> . Easily Buy your thyroid treatment from the comfort of your home.

Looking to manage Parkinson's or control involuntary movements? https://umichicago.com/drugs/flomax/ offers a remedy that's budget-friendly. Explore the choices on offer for improved health today.

, S valid cheapest cytot odpovědět

Keeping pain and inflammation at bay has never been easier, thanks to [URL=https://advantagecarpetca.com/drug/cost-of-amoxil-tablets/ - amoxil[/URL - . Now, you can purchase this efficient solution easily.

Explore your options for managing hypertension by visiting <a href="https://umichicago.com/diovan/">diovan without a prescription</a> , where you can discover non-prescription solutions.

Need to boost your focus without a hassle? Find out how easy it is to receive what you need https://driverstestingmi.com/generic-clomid-from-india/.

, Plain should where to odpovědět

Given the fluctuating costs, finding the most affordable option for medication can be a daunting task. Whether you're looking to treat urinary symptoms due to an enlarged prostate, [URL=https://celmaitare.net/item/flomax/ - buy flomax without prescription[/URL - offers a cost-effective solution.

Browse our site to find the cheapest rates for <a href="https://advantagecarpetca.com/amoxil/">amoxil buy in canada</a> . Ensure you're securing premium treatment without exceeding your budget.

Finding the most affordable https://prednisone-cheapgeneric.com/ can be a daunting task. Browse our site for exceptional offers.

, Sulfasalazine staging odpovědět

Your search ends here! Acquire your [URL=https://ossoccer.org/www-levitra-com/ - levitra 20 mg[/URL - without hassle. Say goodbye to eye discomfort today!

Get your <a href="https://coastal-ims.com/drug/zoloft/">zoloft weight loss</a> effortlessly. Acquire effective remedies without prescription requirements.

Just when you need to tackle herpes symptoms, obtain https://pureelegance-decor.com/acivir-400dt/ easily from the convenience of your living space.

, Freedom vpxl best pric odpovědět

Regain your zest for life! Use our [URL=https://ipalc.org/nexium/ - generic nexium from india[/URL - for unparalleled confidence. Revive passion without breaking the bank. Purchase your answer to a fuller, more vibrant experience now.

Having trouble with gastric ulcers? Discover budget-friendly relief with <a href="https://endmedicaldebt.com/carafate/">1000 tadalafil generic online</a> , your leading solution for alleviating gastrointestinal discomfort.

Discover how you can get your https://endmedicaldebt.com/rumalaya-gel/ easily and start a fresh chapter in your wellness.

, Abbreviations super p odpovědět

Zeroing in on effective hair loss solutions? Explore the myriad options available for managing alopecia. [URL=https://drgranelli.com/item/womenra/ - womenra non generic[/URL - could be your answer. With various treatments on the market, it's essential to pick one that fits your specific needs.

Where to find <a href="https://yourbirthexperience.com/nizagara/">nizagara price at walmart</a> ? Explore your options for buying potent medication online.

Understand your options for treating vertigo; explore https://advantagecarpetca.com/drug/amoxil/ as a powerful solution. Purchase it today for ease from continual dizziness.

, Anaemia: nightmares ci odpovědět

X-plore the world of hormone therapy with us; procure your [URL=https://frankfortamerican.com/prednisone-no-prescription/ - prednisone online no prescription[/URL - virtually.

Zero hassle to securely obtain your medications online. Click here: <a href="https://bakelikeachamp.com/viagra/">viagra care</a> for your health needs.

Manage your mental health with ease by opting to purchase treatments from the comfort of your home. Discover convenience with https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/product/fluoxecare/, ensuring your personal wellbeing is always a priority.

, Obesity, acivir-pills odpovědět

Explore choices for reducing eye inflammation with [URL=https://celmaitare.net/item/ed-sample-pack/ - buy ed sample pack online[/URL - , ready for ordering online.

Manage your HIV effectively with <a href="https://mychik.com/item/fertomid/">50 fertomid 50 day supply</a> , an essential component in care regimens. This budget-friendly option promises accessibility to quality medication for all.

Zap your bacterial infections away without a visit to the doctor, order your https://advantagecarpetca.com/drug/cipro-without-dr-prescription-usa/ through our website for a hassle-free solution.

, Tapping restrict, lymp odpovědět

Get your prescription for hepatitis B management safely and easily. [URL=https://atplearningpromo.com/item/cipro/ - on line cipro[/URL - is available on websites for quick shipment.

selecting this order not only guarantees convenience but also provides reliability.

Keep your health in top shape affordably by choosing to acquire your https://breathejphotography.com/lowest-lasix-prices/ online.

, Pill-related wide cuff odpovědět

The ultimate guide to enhancing your performance safely and effectively is here. Discover now, the myriad benefits of the [URL=https://pureelegance-decor.com/drugs/ziac/ - no prescription ziac[/URL - .

Boost your potency with <a href="https://driverstestingmi.com/hydroxychloroquine/">hydroxychloroquine on-line into singapore</a> , a delectable solution. Elevate your performance by opting for this tasty option that promises rapid effects.

Managing menopause symptoms effectively often involves hormone therapy treatment. Many individuals seek convenient and discreet options. For those interested, you can purchase https://damcf.org/xenical/ through our website, ensuring a seamless and private process.

, Aiming visitors pleura odpovědět

Various individuals search for methods to economize on their medication expenses. By using a [URL=https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/priligy/ - priligy[/URL - , patients can significantly reduce the cost of your pharmacy bills.

Regarding your health needs, discover an efficient solution to manage edema; <a href="https://drgranelli.com/item/sildalis/">order sildalis online</a> is available. Secure, immediate acquisition is guaranteed, making therapy more available.

Unlock exceptional deals and discover the https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/hydroxychloroquine/ by looking on the internet.

, Increased solid, ciali odpovědět

Need to cut down on your prescription costs? Discover the best deals by accessing a [URL=https://advantagecarpetca.com/drug/cipro/ - cipro[/URL - right here.

The importance of consulting a healthcare professional before attempting to obtain <a href="https://ipalc.org/drug/flagyl/">flagyl</a> cannot be overstated.

Purchase your drugs securely from a https://pureelegance-decor.com/cialis-strong-pack-30/, where quality and customer satisfaction are prioritized.


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13  další » ... 16384