Kategorie: O životech světců

Svatý Vojtěch

Svatý Vojtěch

Zatímco Václav byl už za svého života milován, cesta svatého Vojtěcha k srdci českého národa nebyla snadná ani přímočará. Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců a už v dětském věku se rozhodl pro duchovní život. Podnětem se prý stala návštěva kněze, který přišel z východu a nějaký čas v sídle Slavníkovců pobýval. Jeho jméno také Vojtěch přijal za své jméno řeholní. Jmenoval se Adalbert. Proto legendy začínají slovy: Versus de pasione sancti Adalberti. U nás i v Polsku je však nazýván Svatý Vojtěch.

Vojtěch odešel studovat do franské říše a brzy tam získal pověst vzdělaného, zbožného a schopného mladého kněze, byl to také krásný vysoký muž. Na císařském dvoře požíval velké vážnosti.

Boleslav II., který vládl v Čechách, bývá nazýván Pobožný. Je pravda, že se snažil získat do Prahy biskupa, protože to byla důležitá instituce, která určovala význam země. Císař Otto na jeho naléhání zřídil v Praze biskupství a poslal do Čech biskupa Detmara. Země, kterou měl stařičký Detmar po duchovní stránce spravovat se však už nepodobala zemi svatého Václava. Po jeho smrti se lidé znovu vrátili ke starým pohanským zvykům, protože věděli, že i jejich kníže je křestanem jen podle jména. Když Detmar umíral, hořce prý plakal a kladl si za vinu, že nedokázal udělat přítrž různým pohanským nepravostem.

Do Prahy byl poslán po Detmarově smrti mladý Vojtěch Slavníkovec. Otevřelo se mu velké pole působnosti. Poslal misionáře do Maďarska, sám pokřtil jejich velmože a panovníka v Ostřihomi. V Praze však narazil na situaci, kterou se mu nepodařilo změnit. Nejvíce ho trápila nekázeň kněží, mnohoženství velmožů a prodávání otroků. Z desátků, které zavedl biskup Detmar, dával Vojtěch část na opravy kostelů a část na vykupování z otroctví. Trhy s otroky se tehdy provozovaly v Ungeltu. Vojtěch pro své snahy napravit tyto ostudné poměry nenašel podporu ani u Boleslava, ten se mu spíše vysmíval. Vojtěch nakonec rok 988 z Prahy doslova utekl do Říma, vysvětlil papeži, proč nemůže plnit povinnosti pražského biskupa a prosil, aby se mohl stát řeholníkem benediktinského řádu. Papež mu vyhověl a Vojtěch strávil dva nejkrásnější roky svého života.

Boleslava zpočátku nepřítomnost Vojtěchova nijak netrápila, avšak po čase si uvědomil, že útěk biskupův může pověsti země uškodit. Požádal tedy císaře Otu III., aby mu poslal do Prahy jiného. Ota III. Však byl velkým obdivovatelem sv. Vojtěcha a na drzou žádost Boleslavovu odpověděl v tom smyslu: Poslal jsem vám nejlepšího a jestliže od vás utekl, běžte a proste ho, aby se vrátil. Boleslavovi nezbylo nic jiného, poslal tedy posly do Říma k papeži, ten vyslechl jejich prosby a Vojtěchovi nařídil, aby se do Prahy vrátil.

Vojtěch se tedy poslušně vrací a s ním i 12 benediktinů, kterým založil klášter v Břevnově. Kdo by si myslel, že Boleslav nyní změnil své chování k biskupovi, velmi by se mýlil. Poslední kapkou, kterou přetekl pohár, se stala příhoda s mladou ženou, kterou pronásledovali její příbuzní, aby ji zabili za cizoložství. Žena hledala úkryt v kostele  sv.Jiří na pražském hradě, Vojtěch se snažil vrahy zadržet, oni ale nebrali na nic ohled a přímo před oltářem ženu zabili. Tehdy Vojtěch opustil Prahu podruhé, rozhodnut nikdy se tam nevrátit a to se mu splnilo.

A opět  později  se situace opakovala. Opět Boleslav po čase pochopil, že udělal chybu, když nechal Vojtěch odejít, opět prosil papeže, aby se biskup vrátil do Prahy. Svatý otec tentokrát svolal radu, která rozhodla, že se má Vojtěch vrátit do Prahy. Poslušný Vojtěch prosil, aby mohl ještě navštívit poutní místa a své přátele, jako by tušil, že je to naposled. Boleslav mu na uvítanou nechal vyvraždit celý rod Slavníkovců, na svátek sv. Václava, roku 995. Neušetřil ani děti, z celého rodu zůstal jen Vojtěch a mladší bratr Radim. Vojtěch, poslušný papežova příkazu, ještě píše Boleslavovi, jestli opravdu trvá na tom, aby se vrátil do Prahy. Odpovědí je mu výsměch a pohrdání.

Teprve tehdy se cítí Vojtěch zproštěn slibu a rozhodne se uskutečnit sny svého mládí, jít do pohanských zemí jako misionář. Vydá se na cestu se skupinou svých věrných, je mezi nimi i bratr Radim. Jakmile přijdou na pohanská území v krajině severního Pobaltí, uloží se ke spánku v lesíku a netuší, že je to posvátný pohanský háj. Ráno tam vtrhnou domorodci v čele se svými šamany, okamžitě poznají, kdo je z těch mužů ten nejdůležitější, před vyděšenými druhy ho ubijí sekerami a oštěpy. Ostatní pak nechají naživu, aby mohli přinést polskému knížeti nabídku: pokud mu záleží na tom zabitém, ať přijde a vyváží jeho tělo zlatem. Polský kníže Boleslav neváhal ani  chvíli, Vojtěchovo tělo vyvážil zlatem, v průvodu donesl do Hnězdna, kde ho pohřbil a nad jeho hrobem pak vyrostla katedrála. Proto Poláci právem považují Vojtěcha za svého světce.

Vojtěchův hrob se stal cílem poutníků, v rouše kajícníka a bosý sem připutoval i Ota III. A Přemyslovcům došlo, že něco se stalo špatně. Břetislav I. se vypraví do Polska na trestnou výpravu a z Hnězdna si odvážejí bohatou kořist, také tělo Sv. Vojtěcha a jeho pěti druhů. Chovají se jako barbaři a nezůstane to bez následků. Poláci si stěžují papeži, také německý císař nenechá tuto zvůli bez odpovědi. Češi nakonec museli všechnu kořist vrátit, nechali si jen to nejcennější - ostatky svatého Vojtěcha. Ty jsou nyní uloženy v katedrále na Pražském hradě.

Komentáře rss


, pvycegbf odpovědět

cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale

, elkglen yalynah odpovědět

elkglen 219d99c93a https://coub.com/stories/4217088-pandora-recovery-2-0-0-330-full-rar-registration-torrent-ultimate-cracked-windows
https://coub.com/stories/4217087-hamster-b-build-patch-download-registration-full-pc
https://coub.com/stories/4217086-keygen-fsx-p3d-tropicalsim-provi-full-torrent-rar-registration-32-file
https://coub.com/stories/4217085-mp4-smadav-pro-2018-v12-0-1-1080-download-film-720p-free
https://coub.com/stories/4217084-full-version-adobe-premiere-pro-cs6-family-download-pc-build
https://coub.com/stories/4217083-book-solucionario-makarenko-ecuaciones-diferenciales-gratis-52-rar-utorrent-free
https://coub.com/stories/4217082-torrent-sherlock-32bit-latest-registration-pc-crack-full
https://coub.com/stories/4217081-license-pirater-facebook-v-101-2013-gratuit-professional-pc-zip-64
https://coub.com/stories/4217080-windows-apostila-64-final-patch
https://coub.com/stories/4217079-torrent-2020-kitchen-full-version-zip-64-windows-registration-ultimate
https://webb.hekko24.pl/77_mega_fashion_store/en/module/smartblog/details?id_post=2

, leecmacq kalkin odpovědět

leecmacq 219d99c93a https://coub.com/stories/4236081-company-of-heroes-cheat-torrent-pc-free-key-professional
https://coub.com/stories/4236080-rar-online-player-ip-full-download-crack
https://coub.com/stories/4236079-rar-astah-full-final-pc
https://coub.com/stories/4236077-solidworks-electrical-download-free-windows-rar-license-64
https://coub.com/stories/4236076-windows-virtuaguy-x64-torrent-cracked-free-file-key
https://coub.com/stories/4236075-polnav-car-naviga-key-free-x64-final-rar-utorrent-pc
https://coub.com/stories/4236072-utorrent-scargar-elf-bot-8-60-activation-exe-free-32bit-build-cracked
https://coub.com/stories/4236071-jeppview-cycle-1313-pro-full-32bit-cracked-iso
https://coub.com/stories/4236074-c-of-duty-1-ro-pc-zip-latest-x64-activation
https://coub.com/stories/4236070-final-extensoft-artisteer-4-0-0-58475-zip-keygen-windows
https://minix2riders.com/apps/blog/show/49748064-12473-12488-12521-12452-12480-12540-12456-12531-12472-12519-12452-12459-12483-12503-29483-39764-12473-12494-12540-12473-12486-12540-12472-32080-26524-2016-2-7-

, aphawkry odpovědět

cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale

, harphe ngarah odpovědět

harphe 219d99c93a https://coub.com/stories/4336197-oddworldabesoddysee-torrent-latest-full-version-serial-zip
https://coub.com/stories/4336195-activation-fix-3-55-mortal-kombat-blus30522-89-final-64bit-rar-windows-cracked-utorrent
https://coub.com/stories/4336189-utorrent-guiminer-scrypt-litecoin-mining-pc-rar-free-professional-license-nulled
https://coub.com/stories/4336183-activation-luminar-2018-v1-3-2-2677-zip-32-pc
https://coub.com/stories/4336182-au-data-3-38-key-full-version-nulled-iso-pc-utorrent-build
https://coub.com/stories/4336180-full-version-hackhotmailpasswordhack-activation-utorrent-cracked-32bit-rar-final
https://coub.com/stories/4336176-injustice-gods-among-us-download-patch-free-latest
https://coub.com/stories/4336170-bypass-password-mo-trbo-book-utorrent-full-edition-zip-epub
https://coub.com/stories/4336168-patch-itadaki-street-wii-wii-jpn-wii-iso-utorrent-zip-full-key-x64
https://coub.com/stories/4336167-iron-hd-subtitles-torrents-dts-avi-watch-online
https://www.610marketing.com/product/happy-ninja-2-3/

, kavnela palauny odpovědět

kavnela 219d99c93a https://coub.com/stories/4236421-angra-temple-of-shadows-songbook-105-full-edition-utorrent-book-zip-epub
https://coub.com/stories/4236420-pro-ps2japro-32-iso-pc
https://coub.com/stories/4236419-keygen-ninja-bla-full-version-activation-software-32bit-pc-torrent
https://coub.com/stories/4236417-dbforge-studio-for-sql-server-standard-5-8-107-ultimate-rar-free-32bit-pc-keygen
https://coub.com/stories/4236418-kamasutra-3d-mkv-avi-free-4k-subtitles
https://coub.com/stories/4236416-rcsimula-full-pc-file-64
https://coub.com/stories/4236415-hd-gunday-1080-dubbed-movies-mp4
https://coub.com/stories/4236414-rar-atlas-of-hu-build-windows-keygen-full-download
https://coub.com/stories/4236411-assassinscreedrevelations-free-utorrent-rar-32bit-key-latest
https://coub.com/stories/4236413-3d-system-sha-64bit-exe-utorrent-pro-registration-full-version-nulled
https://aniomatrends.com/olu-of-warri-ikenwoli-godfrey-is-dead/

, malvbart yesenia odpovědět

malvbart 219d99c93a https://coub.com/stories/4307987-key-babysitting-cream-v1-01-32-full-latest
https://coub.com/stories/4307986-32bit-irc-sp-76-zip-nulled-download-full-license
https://coub.com/stories/4307985-diablo-2-lod-pro-full-version-exe-keygen-activator
https://coub.com/stories/4307984-visual-foxpro-9-build-key-torrent-full-version
https://coub.com/stories/4307983-pc-dream-studio-nastia-mouse-sets-2-x32-exe-full-utorrent
https://coub.com/stories/4307982-pro-empires-of-the-un-pc-torrent-cracked
https://coub.com/stories/4307981-majmu-atur-rasail-bahasa-arab-mobi-free-zip-utorrent
https://coub.com/stories/4307980-movies-battlefield-3-game-watch-online-dvdrip-movie-dubbed
https://coub.com/stories/4307978-colossus-3g-for-windows-free-keygen-iso-pro-registration-download
https://coub.com/stories/4307977-online-player-half-girlfriend-telugu-2k-utorrent-mp4-watch-online-english
http://tisution.de/index.php?site=profile&id=4&action=guestbook

, gypsali yannycka odpovědět

gypsali 219d99c93a https://coub.com/stories/4373436-zip-o-melhor-gonzaguinha-download-ebook-full-epub
https://coub.com/stories/4383938-movie-the-bad-part-1-in-free-utorrent-subtitles-1080-720p-watch-online
https://coub.com/stories/4383939-urfi-marathi-avi-download-full-dvdrip-1080
https://coub.com/stories/4372176-dvdrip-vehicle-tracking-2019-download-avi-mkv-subtitles
https://coub.com/stories/4372175-merce-zip-windows-free-license-latest-utorrent
https://coub.com/stories/4372174-matlab-r2018b-full-keygen-32bit-key-rar-professional-utorrent
https://coub.com/stories/4372173-atk-hairy-mariam-x32-windows-serial-pro
https://coub.com/stories/4372172-dolcett-s-ries-pdf-book-utorrent-zip-free
https://coub.com/stories/4372171-csrblue-64-pc-build-serial-torrent
https://coub.com/stories/4372170-cubase-7-5-cracked-free-windows-torrent-professional
https://www.grillomaniak.pl/de/module/smartblog/details?id_post=41

, devliok egmount odpovědět

devliok 219d99c93a https://coub.com/stories/4246477-crack-nba-2k-playgrounds-2-download-activator-x64-full-version
https://coub.com/stories/4246476-activa-windows-torrent-full-rar-license
https://coub.com/stories/4246475-torrent-vastu-shastra-in-marathi-59-rar-free-book-mobi
https://coub.com/stories/4246474-professional-kittypocalypse-ungoggled-full-patch-windows
https://coub.com/stories/4246473-full-version-lg-shark-64bit-iso-license-torrent-windows
https://coub.com/stories/4246471-crack-sketchbook-pro-2018-utorrent-64-exe-free-windows-license
https://coub.com/stories/4246470-professional-one-piece-xxx-sex-full-version-torrent-activator-windows-64-zip
https://coub.com/stories/4246472-epson-px730wd-adjustment-program-activator-full-version-nulled-pc-software
https://coub.com/stories/4246469-figure-study-ma-easy-by-aditya-chari-698-zip-full-version-book-download-epub
https://coub.com/stories/4246468-au-cad-p-id-2019-full-version-pc-torrent-patch-zip-activator-ultimate
http://blacksheeplearning.co.uk/uncategorized/h5p-adding-interactive-videos/

, andrhyr pavils odpovědět

andrhyr 219d99c93a https://coub.com/stories/4332736-terjemahan-kitab-irsyadul-ibad-11-mobi-ebook-download-full-zip
https://coub.com/stories/4315651-download-wastelandsurvival-full-rar-license-build
https://coub.com/stories/4315650-rip-online-player-free-utorrent-subtitles-download-film-hd
https://coub.com/stories/4315649-spotlight-on-sql-server-enterprise-64-crack-free-final-torrent
https://coub.com/stories/4315648-watch-online-sainikudu-subtitles-bluray-avi
https://coub.com/stories/4315646-hiew-free-pc-download-key
https://coub.com/stories/4315647-mobi-l-al-ach-la-sorciere-torrent-full-edition-ebook-rar
https://coub.com/stories/4315645-fundamen-s-finanzas-corporativas-7ma-edicion-12-epub-full-edition-download-zip-ebook
https://coub.com/stories/4315644-torrents-the-amazing-spi-subtitles-watch-online-watch-online-mp4
https://coub.com/stories/4315643-recovery-build-registration-zip-keygen
https://vistasbelda.com/carpinteria-aluminio-pvc-badajoz-malaga-cordoba-merida/41820901_ml/

odpověděl(a)

Экспресс-строения здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
В нынешней эпохе, где секунды - доллары, скоростройки стали решением по сути для предпринимательства. Эти новаторские строения комбинируют в себе повышенную прочность, экономичность и ускоренную установку, что сделало их первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Быстровозводимые конструкции недорого</a>
1. Высокая скорость возвода: Минуты - основной фактор в коммерции, и здания с высокой скоростью строительства обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это значительно ценится в постановках, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать прибыльное ведение бизнеса.
2. Финансовая эффективность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто оказывается ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>https://www.scholding.ru/</a>
В заключение, экспресс-конструкции - это первоклассное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя молниеносную установку, эффективное использование ресурсов и повышенную надежность, что сделало их первоклассным вариантом для фирм, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

odpověděl(a)

Быстро возводимые здания: финансовая польза в каждом элементе!
В современной действительности, где часы - финансовые ресурсы, быстровозводимые здания стали настоящим выходом для фирм. Эти новаторские строения объединяют в себе высокую надежность, экономическую эффективность и быстрый монтаж, что придает им способность отличным выбором для различных коммерческих проектов.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Металлоконструкции здания под ключ</a>
1. Ускоренная установка: Минуты - основной фактор в экономике, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно востребовано в моменты, когда актуально быстро начать вести дело и начать монетизацию.
2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, затраты на экспресс-конструкции часто оказывается ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>https://www.scholding.ru/</a>
В заключение, моментальные сооружения - это великолепное решение для проектов любого масштаба. Они сочетают в себе молниеносную установку, эффективное использование ресурсов и надежность, что позволяет им лучшим выбором для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

odpověděl(a)

Забота о жилье - это забота о удобстве. Тепловая обработка фасадов - это не только изысканный облик, но и обеспечение тепла в вашем уютном уголке. Наша команда, команда профессионалов, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место для жизни.
Выполненные нами проекты - это не просто тепловая обработка, это искусство с каждым слоем. Мы придерживаемся совершенному сочетанию между красотой и практичностью, чтобы ваше жилище превратилось не только уютным, но и прекрасным.
И самое важное - доступные тарифы! Мы уверены, что высококачественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление фасада здания снаружи цена</a> начинается всего по цене от 1250 рублей за квадрат.
Современные технологии и качественные материалы позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Прощайте холодным стенам и дополнительным тратам на отопление - наше утепление станет вашим надежным препятствием перед холодом.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>http://ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваше жилье станет настоящим архитектурным шедевром, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим дом, в котором вам будет по-настоящему удобно!

, exnwxbko odpovědět

<a href="https://genericcialispillsorderonline.quest/">cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale</a>

, hamalp tapamn odpovědět

hamalp 219d99c93a https://coub.com/stories/4360676-activation-matrox-imaging-library-mil-9-0-crack-utorrent-zip
https://coub.com/stories/4360675-license-adobe-premiere-6-5-projects-indian-songs-zip-professional-64bit-download
https://coub.com/stories/4360674-city-hunter-korean-drama-torrent-nulled-final-exe-pc-registration
https://coub.com/stories/4360670-audi-navigation-ultimate-activator-64-windows-zip-full-version
https://coub.com/stories/4360666-x32-payday-2-hack-armor-unlimited-ammo-and-unlimited-items-key-exe-final-torrent-windows
https://coub.com/stories/4360665-ebook-sumita-arora-java-class-12-2604-rar-epub-torrent
https://coub.com/stories/4360661-aq-elite-trainer-pc-keygen-x64-key-rar-utorrent-final
https://coub.com/stories/4360660-online-player-chandramukhi-watch-online-watch-online-avi-full
https://coub.com/stories/4360659-book-jose-rafael-pocaterra-cuen-s-grotescos-full-version-download-rar-mobi
https://coub.com/stories/4360658-pc-proteus-8-key-x64-zip
https://www.nflfriends.com/febvtemsrupar

, dbfxyldc odpovědět

<a href="https://bestcialis5mgwithoutrx.monster/">cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale</a>

, yvpkantqe odpovědět

<a href="http://bestcialistabletnoprescription.monster/">cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale</a>

, ptwaghwlgd odpovědět

<a href="https://viagraonlinedrugforsale.monster/">viagra</a>

odpověděl(a)

Your pics look excellent !!!
<a href=https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-precio/>pastillas cialis</a>
<a href=https://comprarcialis5mg.org/>comprar cialis 10 mg contrareembolso</a>
<a href=https://comprarcialis5mg.org/>cialis generico en farmacias fisicas</a>
<a href=https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-precio/>citax precio</a>
<a href=https://comprarcialis5mg.org/>donde comprar cialis</a>


I like the tones!

, qxlacsyocq odpovědět

<a href="https://genericcialisdrugwithnorx.monster/">cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale</a>

, mzjnmifi odpovědět

<a href="https://orderviagra50cost.quest/">generic viagra</a>

, bqwkamgu odpovědět

<a href="https://buygenericonlinecialis.quest/">cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale</a>

, ltxlhbcbh odpovědět

<a href="http://lisinopril.today/">lisinopril 80mg tablet</a>

, recrgjxe odpovědět

proair albuterol