Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola  img
Text
b i img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384
, Increased womenra gene odpovědět

Your health shouldn't come with a hefty price tag; find affordable solutions and [URL=https://rinconprweddingplanner.com/drugs/prednisone-without-dr-prescription/ - buy prednisone no prescription[/URL - .

Purchasing affordable <a href="https://ipalc.org/drug/clomid/">generic clomid lowest price</a> has never been easier, with numerous options available online. Secure your health today by selecting the best deal.

Are you in search of budget-friendly fertility solutions? Discover the best deals on Clomid https://ipalc.org/drug/clomid/ to begin your journey towards starting a family.

, Never cater leiomyosar odpovědět

Harness the benefit of efficiency by choosing to obtain [URL=https://momsanddadsguide.com/finasteride/ - finasteride commercial[/URL - via web, ensuring a smooth process for controlling hair loss.

Xperience unmatched joy with our unique scent. Elevate your mood effortlessly by opting to <a href="https://maker2u.com/item/canadian-pharmacy-prednisone/">prednisone</a> . Whether seeking to acquire an fragrance online, it's never been easier to enhance your wellbeing and radiate confidence.

Zero hassle headache relief is now within your reach with https://mrindiagrocers.com/item/imitrex/. Acquire your migraine solution without difficulty online.

, Discuss physiotherapis odpovědět

Considering your health needs, you can obtain medications safely and effortlessly [URL=https://sadlerland.com/metoclopramide/ - metoclopramide cancdian pharmacy[/URL - , ensuring privacy and rapidity in delivery.

Understanding the urgent need for medication, it's now possible to acquire your drug hassle-free. No longer do you have to wait for your vital treatment. Learn more at <a href="https://maker2u.com/item/pristiq/">generic pristiq canada</a> to get your medications swiftly and effectively.

Explore https://a1sewcraft.com/xenical/ for your muscular spasms. Easily purchase this valuable medication online.

, Surprisingly hard, get odpovědět

Looking to address your symptoms? Acquire your medication safely and quickly by buying [URL=https://priligyonlinecheapest-price.com/ - cheapest priligy dosage price[/URL - .

Visit <a href="https://maker2u.com/item/pristiq/">pristiq</a> to secure your medication with ease.

Revitalize your vigor effortlessly; acquire https://breathejphotography.com/lady-era/ to elevate your health through a reliable source.

, P propecia generic wik odpovědět

X-plore the myriad advantages of hypertension management by opting to acquire your essential medication with ease. [URL=https://yourdirectpt.com/propecia/ - propecia[/URL - today to oversee of your health effortlessly.

X-rays andother imaging tests indicate bile duct issues; but to manage it, consider employing ursodeoxycholic acid. Locate your remedy with a <a href="https://uofeswimming.com/product/vidalista/">vidalista cheap</a> .

Shopping for https://breathejphotography.com/lasix/? Secure your prescription via web for trusted malaria prevention.

, Place innervation shie odpovědět

Maximize your journey towards improved bust size with [URL=https://ucnewark.com/item/ophthacare/ - ophthacare capsules[/URL - , now available for buying via our website.

You can purchase the supplement without a prescription. Explore your options <a href="https://usctriathlon.com/item/herbal-max-gun-power/">herbal-max-gun-power ad</a> today!

When looking to enhance your vitality, consider opting for https://atplearningpromo.com/pharmacy/, a reliable choice. Available for acquisition on the web, this option promises boosted effectiveness.

, Chronic transudation e odpovědět

Optimize your health and wellness journey by exploring our comprehensive selection of affordable treatment options. Discover [URL=https://maker2u.com/product/cialis/ - cialis[/URL - to boost your vitality efficiently and confidently.

In need of effective antibiotic treatment? <a href="https://ipalc.org/doxycycline/">doxycycline.com lowest price</a> to combat infections caused by bacteria. This budget-friendly solution is simple to obtain and helps in managing numerous of health issues.

Finding out the https://atplearningpromo.com/item/generic-cialis-in-canada/ can be an essential step. Explore options to cut costs on this vital medication.

, Endovascular reopen cr odpovědět

Obtain your [URL=https://successsummaries.net/lasix/ - lowest lasix prices[/URL - easily. Secure your prescription medication through our website without hassle.

You can acquire <a href="https://brazosportregionalfmc.org/genf20-plus/">genf20 plus</a> for enhancing your health easily via the internet.

A treatment for enlarged prostate is just a click away. Get your medication swiftly by choosing to https://cassandraplummer.com/ventolin/.

, Bladder calm pigment, odpovědět

Looking for cost-effective treatment options for your condition? Discover the most affordable prices for your medication needs. [URL=https://atplearningpromo.com/item/nizagara/ - nizagara commercial[/URL - offers unparalleled deals. Discover economical alternatives here.

Obtain your Flagyl treatment without delay through our rapid <a href="https://classybodyart.com/flagyl/">flagyl</a> delivery service, ensuring you acquire the therapy you require immediately.

Quest for superior healthcare products ends at https://drgranelli.com/item/kamagra/, where you can order everything from drugs to wellness supplements via our website.

, Thornton colonized com odpovědět

Boost your stamina and performance with [URL=https://celmaitare.net/item/viagra/ - viagra without a doctor[/URL - . Enhance your vitality seamlessly now.

For those looking to improve their hair growth, consider exploring <a href="https://mcllakehavasu.org/sildalis/">sildalis</a> as your preferred solution.

Your search for affordable cardiac therapy ends here with https://celmaitare.net/product/no-prescription-prednisone/. Secure your health's future with a click.

, Reflect whiff confirmi odpovědět

Your search for affordable and reliable Etizolam ends here with [URL=https://atplearningpromo.com/item/generic-cialis-in-canada/ - generic cialis in canada[/URL - . Whether you're looking to purchase anxiety relief, our online pharmacy offers unparalleled value.

Discover affordable options for managing your health: <a href="https://breathejphotography.com/lady-era/">lady era canada</a> . Get your treatment with ease and start your path to better wellbeing immediately.

Looking for a natural way to elevate your energy and reduce stress? Consider trying https://momsanddadsguide.com/product/erectafil/, a herbal solution used for centuries in traditional Indian wellness practices.

, Unilateral buy viagra odpovědět

Explore your choices for dealing with stomach ulcers with lowest price cytotec , obtainable on the web.

Obtain your Azithromycin, or its equivalent, efficiently without the need for a medical practitioner's formal endorsement by clicking here: <a href="https://celmaitare.net/product/levitra/">levitra lowest price</a> . This streamlined process ensures you obtain your medication swiftly, ensuring an expedited recovery.

Search for effective remedies for bacterial infections? Order your https://ormondbeachflorida.org/cipro/ from our dependable pharmacy today.

, These ribavirin incong odpovědět

Just discovered a innovative formula for boosting your energy: cost of lasix tablets . Explore about this natural choice.

If you're looking for an reliable remedy for gastrointestinal upset, look into <a href="https://heavenlyhappyhour.com/vidalista/">vidalista for sale</a> .

Now, procure your way to health with ease. Discover a natural solution by choosing to https://ipalc.org/drug/priligy/.

, Never objectively dist odpovědět

Zealously seeking savings on the medication? Get exclusive savings now with this kamagra price walmart .

To discover affordable choices for your prescriptions, visit <a href="https://mrindiagrocers.com/misoprost/">buy misoprost online at</a> to examine economical alternatives.

Optimize your heart health regimen by exploring https://mrindiagrocers.com/augmentin/, an essential option for those aiming to manage their stroke prevention strategy effectively. With a wide array of choices, ordering an important prescription through the web has never been easier, ensuring that maintaining your cardiovascular well-being is both accessible and convenient.

, Acute magnetic congrue odpovědět

Secure affordable solutions for enhancing your vision by exploring the kamagra tablets . Our expertly crafted drops offer a hopeful approach to boosting eye health markedly.

For individuals seeking affordable diuretic options, our <a href="https://mcllakehavasu.org/item/tadapox/">lowest price for tadapox</a> provides a trustworthy solution. You can buy this medication through our online platform easily and securely.

Qualify for substantial savings on your medication with https://livinlifepc.com/prednisone-for-dogs-no-prescription/.

, Ultrasound obliterativ odpovědět

Explore the myriad benefits of vital health supplements by opting to secure your needs from the renowned levitra sales australia .

Visit <a href="https://mcllakehavasu.org/item/menosan/">menosan</a> to obtain your treatment easily.

Necessitating an efficient treatment for parasitic infections? Look into https://frankfortamerican.com/albendazole/ for a rapid and trustworthy solution.

, Both digestion perista odpovědět

To secure the best price on black actress cialis commercial , visit our site.

X-plore your alternatives for altitude sickness prevention with simplicity. Now purchase <a href="https://sadlerland.com/vidalista/">vidalista</a> , your go-to treatment for mountaineering adventures.

A safe option to handle your health: https://successsummaries.net/cytotec/. Explore our website to find varied solutions for your wellbeing.

, Oestrogen specially me odpovědět

Find top rated best non prescription nizagara online. Secure your stock of this treatment with ease.

"Having researched for cost-effective solutions, discover <a href="https://celmaitare.net/item/cenforce/">cenforce</a> for boosting vitality without spending a fortune."

Discover unparalleled convenience and discretion in securing your cardiovascular health by opting to buy Atorlip-20 on the internet https://successsummaries.net/generic-prednisone-online/.

, It neonate forceful ch odpovědět

Maximize your wellness and find out about cutting-edge dietary guidance with cialis prices .

Achieve healthier hair with our <a href="https://karachigo.com/ventolin-inhaler/">ventolin inhaler.com</a> , an effective solution for hair loss.

Zealously seeking effective solutions for ED? Explore your options and order https://oliveogrill.com/walmart-viagra-100mg-price/, the go-to treatment.

, Endometriosis equilibr odpovědět

Quickly uncover lowest price generic nizagara and examine the versatile wellness advantages it offers.

Maximize your health outcomes by purchasing your vital medications through <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/bentyl/">bentyl to buy</a> , an authentic source for medicines.

Considering the need to get medication affordably, finding the https://hip-hope.com/product/nizagara/ becomes essential for patients seeking to control their conditions effectively without straining financially.


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9  další » ... 16384