Kategorie: O životech světců

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

Přejedeme - li česko - polské nebo česko - bavorské hranice, všude se setkáme s českým světcem Janem Nepomuckým. Je to náš nejznámější světec. Také však nejvíce nenáviděný od nekatolíků, protože jeho slávu šířili jezuité. Ze všech českých světců zemřel nejhroznější smrtí provázenou tím nejvýraznějším zázrakem.

Pokud se moudrému a mocnému císaři Karlu IV. něco nepodařilo, pak to byla výchova jeho nástupce Václava IV. Na rozdíl od svého slavného otce neměl tvrdou výchovu válečníka, naopak od útlého dětství mu byla prokazována pocta, o kterou se nijak nezasloužil. Také zdědil po některém ze svých přemyslovských předků prudkou a násilnickou povahu, přepadaly ho záchvaty hněvu, které se nesnažil nijak přemáhat. Zatímco celá Evropa znala velkou a upřímnou zbožnost Karlovu, a proto dostával darem svaté ostatky, kterých si tolik vážil, za krátkou dobu Václavovy vlády všichni věděli, že jedinou zálibou tohoto krále je lov a nejvítanějším darem velký a zlý pes. Přesně takový pes potom prokousnul hrdlo jeho manželce, královně Johaně Bavorské. Zatímco Karel IV. církev podporoval a jeho nejbližšími rádci a přáteli byli kněží, jeho syn si za přátele vybral podivná individua, toulal se s nimi po lesích a nechal je rozhodovat o důležitých věcech. S církví se neustále přel a snažil se ji zbavit všech privilegií. Jeho hlavním nepřítelem byl tudíž arcibiskup Jan z Jenštejna.

K tragickému naplnění této královy zášti došlo v době před velikonocemi roku 1393. Král slíbil jednomu ze svých oblíbenců místo opata v kladrubském klášteře, až starý opat zemře. Když se však Václav se svými druhy vynořil z lesů, dozvěděl se, že starý opat mezitím zemřel a ihned byl zvolen jeho nástupce, tak jak to je běžné. Král se rozzuřil do nepříčetnosti a hněv ho nepřešel ani v Praze. Ihned poslal své lidi za Janem z Jenštejna, aby se okamžitě dostavil do Prahy. Ten se právě modlil, byl svatý týden před velikonocemi, když mu však podali králův dopis, viděl, že je zle, že do Prahy musí odjet. V tom krátkém psaní byly jen samé výhružky, opakovala se tam slova - zabiju tě a utopím tě - a Jan dobře věděl, že jsou myšlena naprosto vážně. Spolu se skupinou svých nejbližších kněží se tedy odebral do Prahy. Po jeho boku stál ten, na kterého se nejvíce spoléhal, generální vikář Jan Nepomucký.

K setkání došlo u paty Karlova mostu. Král, cloumán zuřivostí, spěchá arcibiskupovi naproti a ten se ještě pokouší ho uklidnit, dokonce si před něho kleká. Král však vykřikuje a ukazuje na jednotlivé kněze : Tebe utopím a tebe taky, toho zajměte!

Arcibiskupovým lidem se podařilo nenápadně ho obklopit a dostat do jednoho z domů u Mostecké věže. Na hrad odváděli několik spoutaných kněží a král je začal vyslýchat. Nejstaršího, váženého univerzitního mistra práv, udeřil mečem do hlavy a nechal odvést. Zbývající 3 kněze vedli zpátky přes most na staroměstskou rychtu, kde byla mučírna. Mučení se účastnili také královi kumpáni, ale rovněž kat. Dva kněží byli svěřeni katovi a nakonec propuštěni, když odpřisáhli a podepsali, že nikdy neprozradí, co se v mučírně dělo. Kat se ukázal jako více lidský než král, oba kněží přežili a nic vážného se jim nestalo. Třetím knězem, na kterém si král vybil všechnu zběsilost, byl Jan Nepomucký. Král ho mučil vlastoručně, měl propálená žebra, vyvrácené ruce, rozdrcené nohy. Teprve k ránu si král uvědomil, že je křesťanským králem, že nemá žádné právo mučit kněze, že to, co udělal, se vymyká jakémukoliv chápání. Janovo polomrtvé tělo bylo odneseno na most a z jeho prostředka vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až po měsíci Na Františku a pohřbeno bylo 16. května 1393 v ochoze svatovítské katedrály.

Zůstane asi navždy neobjasněno, proč právě tento tichý a nenápadný kněz se stal předmětem takové nenávisti. Byl blízkým důvěrníkem a pomocníkem Jana z Jenštejna, ale byl také zpovědníkem královny Žofie. Jisté je však, že ať se z něho pokoušel král dostat jakékoliv tajemství, svatý Jan mlčel. Do nebe mučedníků vstoupil jako ten, kdo uměl zachovat tajemství mu svěřená. Jeho sochy stojí uprostřed mostu a světec mívá prst na ústech.

Jan z Jenštejna brzy po této hrozné události, o které se v Praze jen šeptalo, tajně opustil Čechy, když se dozvěděl, že mu král chystá podobný úděl. Odešel do Říma, kde sepsal podrobnou zprávu o králově jednání, Jana Nepomuckého v ní nazývá svatým mučedníkem. Ukrutná Janova smrt byla předzvěstí událostí, které přišly po králově smrti.

Jan Nepomucký byl svatořečen až v roce 1729, k jeho nádhernému náhrobku proudily 16. května zástupy lidí. I Jaroslav Seifert, který se považoval za ateistu, vzpomíná, jak šel tohoto dne do katedrály prosit světce o zázrak a také se mu ho dostalo.

Po Janově smrti bylo učiněno mnoho pokusů, jak celou událost znevěrohodnit, zamlžit a zpochybnit. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla dokonce změněna číslice 9 v letopočtu, aby celá událost se zdála ještě více nejasná. Našel se však Jenštejnův spis ve Vatikánu, který byl psán bezprostředně po jeho útěku do Říma a uvádí tak věci na pravou míru. Na Karlově mostě uvidíte už zdaleka zástup turistů u sochy svatého Jana, každý se chce dotknout reliéfu, který zobrazuje jeho smrt. Místo, odkud byl hozen do řeky, je označeno mosazným křížem a barokní mřížkou.

 

Jaroslav V. Polc ve své historické studii Svatý Jan Nepomucký píše :

S postavou Jana z Pomuku zůstane spjat obraz muže málomluvného a mlčenlivého, který zemřel jako oběť svědomitého konání svých povinností. Je to velikost nehlučná, velikost muže, který nejen poctivě a věrně konal svou povinnost, ale rovněž nehlučně vytrpěl smrt ze všech českých světců nejstrašnější. Jeho mravní velikost nápadně vynikla až v okamžiku, kdy se jí ocitl tváří v tvář. Smrt a mlčení jsou jeho nejvýraznější charakteristikou.

Eva Latifová 

 

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12  další » ... 16384
, With plot concentrates odpovědět

Obtain your health supplements at unmatched rates, visit [URL=https://maker2u.com/product/tadalafil/ - cheap tadalafil[/URL - today! Explore a spectrum of options for your wellness regimen effortlessly.

Just realized you need ED medication for your well-being? No need to worry! You can <a href="https://advantagecarpetca.com/cialis/">cialis canada</a> easily and securely.

Discover trustworthy methods to acquire https://johncavaletto.org/drug/tretinoin-cream-0-05/, ensuring you receive top-notch treatment.

, Thyroid conclusion, st odpovědět

Various treatments for chronic Hepatitis C have emerged, but one prominent option is Ribavirin, commonly known by its brand name, [URL=https://sunlightvillage.org/item/cialis-light-pack-30/ - cialis-light-pack-30 discount online[/URL - . Uncover the potential benefits of this therapy to improve your health outcomes.

Manage your nausea effectively; <a href="https://solepost.com/generic-kamagra-from-india/">kamagra price walmart</a> today and experience ease from vomiting symptoms.

Obtain the Beclate inhaler on the internet for effective asthma management. Explore https://sjsbrookfield.org/beclate-inhaler/ to discover options suitable for you.

, Organs viagra canadian odpovědět

Zipping through your options for managing erectile dysfunction? Explore a practical solution by choosing to acquire [URL=https://maker2u.com/item/viagra/ - purchase viagra online[/URL - .

Obtain affordable <a href="https://maker2u.com/item/viagra/">viagra news web search</a> for managing your hypertension. Explore our online pharmacy to purchase your prescription conveniently.

Visit https://bibletopicindex.com/isotretinoin/ to acquire your medication without hassle.

, The population-based a odpovědět

One can easily purchase their prescription for [URL=https://atplearningpromo.com/item/pharmacy/ - pharmacy[/URL - by choosing to acquire it online.

Obtain remarkable savings on your eyelash growth serum by exploring the <a href="https://mychik.com/careprost/">careprost without an rx</a> , offering you the chance to acquire effective treatment via web.

The need for trustworthy and convenient access to medications has never been greater. Explore your options and acquire https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/hydroxychloroquine-en-ligne/ today.

, Rarely, low-fibre pant odpovědět

Quickly acquire your parasite treatment without hassle by choosing to [URL=https://atplearningpromo.com/vardenafil/ - vardenafil best supply for uk[/URL - .

Understanding the importance of accessing medications safely, one might seek out ways to get <a href="https://coachchuckmartin.com/priligy/">priligy</a> . However, always ensure it's via a credible channel to avoid potential health risks.

Consult your healthcare provider to secure the most effective treatment options. For those considering cost-effective solutions, https://bibletopicindex.com/pill/adapen-gel/ is a consideration.

, Snellen paracetamol, l odpovědět

View our latest [URL=https://productreviewtheme.org/drug/celebrex/ - celebrex to buy[/URL - to uncover how one might treat arthritis pain. This medication gives ease for individuals struggling with chronic conditions.

Erectile dysfunction (ED) can be a challenging condition, but with modern therapies, managing it has become easier. Explore <a href="https://smnet1.org/cialis-generic/">cialis generic</a> , a budget-friendly and trustworthy option for enhancing your well-being.

Finding the right pain relief gel can be tough, but our https://darlenesgiftshop.com/item/clonil-sr/ offers a wide range of options for your needs.

, Inter-performer family odpovědět

Secure your wellness journey with a click by opting to purchase your medication via our website at [URL=https://brazosportregionalfmc.org/tadalafil-walmart/ - pictures of cialis[/URL - , ensuring hassle-free access to health.

Get your Amoxicillin easily from <a href="https://cassandraplummer.com/item/amoxil/">amoxil generic pills</a> , providing swift shipping to meet your needs.

Here are the most cost-effective rates for https://frankfortamerican.com/cialis-black/. Purchase your treatment effortlessly.

, If generic levitra plu odpovědět

Venture no further for your hormonal therapy needs; [URL=https://cubscoutpack152.org/cernos-depot/ - cernos depot generic[/URL - offers a variety of solutions to replenish your testosterone levels efficiently.

Boost your health in no time with <a href="https://ipalc.org/hydroxychloroquine/">no prescription hydroxychloroquine</a> . Secure your supply today for better results.

Understanding the need for affordable healthcare solutions, one can purchase budget-friendly HCG injections effortlessly. For those seeking to improve their reproductive health, https://sjsbrookfield.org/levitra-plus/ offers a viable option.

, If generic amoxil clon odpovědět

Need to enhance your eyelashes? Explore a range of options available at [URL=https://recipiy.com/prednisone/ - prednisone[/URL - , where you can Buy your solution easily online.

Facing hair loss? Discover treatments now with <a href="https://alliedentinc.com/topamax/">topamax coupon</a> . Secure your solution via our website.

Having trouble with low testosterone levels? Discover your solution with https://frankfortamerican.com/p-force/, the optimal choice for boosting your hormone health. Consider the route to better hormonal balance with just a few clicks.

, If retinoids, lamivudi odpovědět

With savings on healthcare paramount, accessing necessary medications affordably is key. Discover private [URL=https://sunsethilltreefarm.com/item/ed-sample-pack-2/ - buy ed sample pack 2[/URL - for discounts on vital treatments. Obtain yours today and ensure that health remains a priority without compromising on quality or cost.

Unlock exceptional health benefits by exploring our vast array of options to obtain <a href="https://classybodyart.com/pill/prednisone/">generic prednisone in canada</a> , ensuring you get top-notch products tailored to your needs.

Acquiring https://maker2u.com/item/buy-prednisone-uk/ online can be an cost-saving method to ensure you obtain your treatment without hassle.

, Peritonitis neurones v odpovědět

Zillions seek efficient solutions for impotence; [URL=https://greaterparsippanyrewards.com/viagra/ - viagra best price[/URL - provides a versatile answer.

Keep your healthcare regimen on track and purchase your treatment with ease, <a href="https://celmaitare.net/product/prednisone/">generic prednisone</a> , ensuring a consistent path towards recovery.

For those in search of cost-effective options for their medical requirements, the https://ipalc.org/drug/retin-a/ might be a beneficial exploration. This treatment offers a variety of therapeutic benefits.

, Commonest locally burn odpovědět

Elevate

Manage your gout effectively with <a href="https://celmaitare.net/product/lyrica/">buy lyrica online canada</a> . Acquire your prescription virtually for effortless access.

Harness the power of natural prostate support by exploring your options to https://center4family.com/prednisone-no-prescription/. Whether you're looking to secure the herbal remedy online, countless alternatives await to improve your wellbeing.

, Only angular view hung odpovědět

Keeping your heart rhythm in check is crucial, and with [URL=https://darlenesgiftshop.com/item/minoxidil/ - order minoxidil international[/URL - , managing it becomes easier. Whether you're looking to acquire this essential prescription virtually, it's vital to consult your healthcare provider to ensure it's the right fit for your health needs.

Unlock unparalleled convenience by purchasing your medications via <a href="https://drgranelli.com/item/womenra/">womenra</a> . This streamlined process ensures a trouble-free path to obtaining the needed medical solutions.

Seeking options for treating chronic hepatitis B? Explore https://drgranelli.com/item/womenra/—a proven solution. Opt for purchasing this vital medication via web to manage your health effectively.

, Intensive lesion, foll odpovědět

Obtain your [URL=https://cubscoutpack152.org/pharmacy-prices-for-lasix/ - lasix tablets[/URL - effortlessly today. Whether you're searching to acquire, our portal ensures a seamless process.

Before making a decision, discover <a href="https://smnet1.org/levitra-pack-30/">levitra pack 30 best price</a> and compare prices to ensure you get the most favorable deal for your heart health medication.

Seeking the best value for your heart health medications? Compare costs now and save on your prescription with https://cubscoutpack152.org/seroflo-inhaler/, your go-to source for cost-effective healthcare.

, But cancer heads, anti odpovědět

Exploring options for antiparasitic treatment? Consider [URL=https://smnet1.org/biltricide/ - biltricide non generic[/URL - for a cost-effective solution. Purchase this drug online for efficient treatment of parasitic infections.

Xperience the utmost convenience in acquiring your essential medication through <a href="https://breathejphotography.com/cialis/">cialis mg 10 mg</a> , a premier destination. Purchase your medication with ease via our website.

Discover a safe way to enhance your wellbeing: https://drgranelli.com/item/kamagra/.

, This reassurance, arra odpovědět

For those seeking to enhance their eyelash length, thickness, and darkness, purchasing [URL=https://mychik.com/careprost/ - generic careprost online[/URL - is a prime choice. Opt for it today and witness a remarkable transformation.

Zapping away your health worries has never been easier! Now, you can buy <a href="https://darlenesgiftshop.com/item/clonil-sr/">overnight clonil sr</a> with just a few clicks. This pharmaceutical option is a game-changer for those in need.

A comprehensive guide to securing your prescription safely: https://pureelegance-decor.com/drugs/mestinon/ through accredited platforms.

, The rounded, resistanc odpovědět

Acquire your [URL=https://darlenesgiftshop.com/item/minoxidil/ - generalt lowest price minoxidil[/URL - today and take advantage of the savings on medications designed to boost men's health.

Looking to enhance your lashes? Consider <a href="https://a1sewcraft.com/prednisone-without-a-prescription/">prednisone no rx</a> for longer, fuller eyelashes. Available now, you can order these treatment on the web.

Now, obtain the supply of https://altavillaspa.com/product/slimex/ effortlessly. Purchase virtually without hassle.

, Weakness poorly parace odpovědět

Just seeking inexpensive choices for enhancing your health? Look into [URL=https://frankfortamerican.com/tadalafil-20mg/ - prix du cialis 20mg[/URL - for a safe and effective solution.

Considering your eye care needs, you can now secure <a href="https://cassandraplummer.com/item/amoxicillin/">amoxicillin in usa</a> conveniently. This advancement allows for streamlined access to vital medication.

You can buy the https://cassandraplummer.com/item/amoxicillin/ online, ensuring a convenient way to handle your needs.

, To grab soles, tadalaf odpovědět

Absolutely alleviate allergies with easy access to [URL=https://maker2u.com/product/prednisone/ - generic prednisone lowest price[/URL - . Acquire your immediate nasal spray digitally without the hassle for a prescription.

Considering the need for reliable methods for erectile dysfunction treatment, it's vital to find a trusted source. <a href="https://genericfor-sale-viagra.com/">viagra without an rx</a> offers a straightforward pathway to obtain your prescription with confidence.

Secure

, Usually stool, infecte odpovědět

Here's your encoded request:

Have nasal congestion been affecting you? Experience relief with a simple solution. [URL=https://eatliveandlove.com/product/ed-sample-pack/ - cheapest ed sample pack dosage price[/URL - offers effective remedy for allergy symptoms.

Prices for essential cardiac care medications can vary; hence, it's crucial to look up the <a href="https://breathejphotography.com/pharmacy/">pharmacy costo in farmacia</a> to ensure you're getting a bargain.

Ensure you secure antibiotics responsibly; https://advantagecarpetca.com/drug/cipro-without-dr-prescription-usa/ with ease for your health needs.


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12  další » ... 16384