Kategorie: Postřehy a úvahy

Pravda o Katyňském lese

Někdy v 80-tých letech jsem se účastnila jako učitelka dějepisu povinného semináře v Hradci Králové. Bylo to jako vždy v sobotu, účast povinná, vždycky nám přednášel někdo z vysoké školy na téma, které si sám zvolil, pro výuku to bylo většinou nepoužitelné, ale občas alespoň zajímavé. Seminář, který mi utkvěl v paměti, začal netradičně tímto prohlášením: "Kdyby se vás někdo z vašich žáků zeptal, co se stalo v Katyni, můžete mu odpovědět, že to udělali Němci, je to prokázané nade vší pochybnost."...

 

Pravda o Katyňském lese

Někdy v 80-tých letech jsem se účastnila jako učitelka dějepisu povinného semináře v Hradci Králové. Bylo to jako vždy v sobotu, účast povinná, vždycky nám přednášel někdo z vysoké školy na téma, které si sám zvolil, pro výuku to bylo většinou nepoužitelné, ale občas alespoň zajímavé. Seminář, který mi utkvěl v paměti, začal netradičně tímto prohlášením: "Kdyby se vás někdo z vašich žáků zeptal, co se stalo v Katyni, můžete mu odpovědět, že to udělali Němci, je to prokázané nade vší pochybnost."

Byl to štíhlý člověk živých pohybů, jeho jméno začínalo na K. Mluvil pak o událostech v Katyňském lese velmi dlouho, velmi přesvědčivě, s velkým zápalem. Přesto jsme věděli, že to není pravda a já jsem byla vděčná za jistotu, že na mé škole se určitě nikdo nezeptá. Chci věřit, že byl sám pevně přesvědčen o své pravdě, ale byl to historik, nevíme, z jakých zdrojů čerpal.

Další setkání s Katyní se odehrálo na obrazovce tv: Na začátku 90-tých let jsem viděla dokument o spisovateli Františku Kožíkovi, autorovi známých historických románů. Vypravoval, jak v době nacistické okupace byli vyzváni někteří významní spisovatelé a novináři, aby se zúčastnili cesty do Katyně, kde byly právě objeveny masové hroby polských důstojníků a napsali o události zprávu jako očití svědkové. Pozvání nešlo odmítnout a celá akce je filmově zdokumentována. Na černobílém filmu je vidět elegantně oblečené muže, reprezentativní vzorek české kultury, jak se naklánějí nad odkrytými mělkými hroby a němečtí patologové vysvětlují, co se stalo a kdy. Všechno naprosto jasné a nezpochybnitelné . A přesto spisovatel Kožík řekl: "Stáli jsme nad těmi hroby, viděli jsme , že je to pravda, ale všechno se v nás vzpíralo uvěřit. Tolik jsme Němce nenáviděli, že jsme nechtěli věřit ani vlastním očím."

Taková je česká pravda o Katyňském lese: nebyli jsme ochotni věřit. Dnes už víme o této tragedii všechno. Víme také, že KGB byla schopná všeho, Prohlédněte si jednou jejich jména. Byli to zvrácení lidé neruského původu, kteří ovládli velký a důvěřivý ruský národ a ten bude ještě dlouho napravovat všechny hrůzy, které komunistický režim napáchal. Berija, Lazar Kagan, Džerdžinskij, Džugašvili....

Eva Latifová

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře