Kategorie: Aktuality

Závěrečná zpráva archeologického dozoru

Výkopy byly sledovány průběžně, po předkopání stavebníkem na domluvenou hloubku 40 centimetrů byly kopány přímo za asistence archeologa. Dozor byl realizován ve dvou návštěvách ve dnech 6. a 12. 10.2010. Nalezeny byly pozůstatky vyklizeného středověkého a novověkého hřbitova...

Dnes, tj.16.12.2010 dostalo Sdružení závěrečnou zprávu arch. dozoru. Přesný text :

Závěrečná zpráva :

Archeologický dozor na stavbě - Lanškroun - odvodnění kostela sv. Marie Magdaleny

Výkopy byly sledovány průběžně, po předkopání stavebníkem na domluvenou hloubku 40 centimetrů byly kopány přímo za asistence archeologa. Dozor byl realizován ve dvou návštěvách ve dnech 6. a 12. 10.2010. Nalezeny byly pozůstatky vyklizeného středověkého a novověkého hřbitova, tedy hřbitovní horizonty a zbytky koster i s masivními - celé lebky a dlouhé kosti. Až na jednu vyjímku nebyla žádná z koster uložena v anatomické poloze.

Jediná kostra v původním uložení byla z části odkryta při výkopu vsakovací šachty při východní straně kostela. Obnažena z ní byla lebka a část hrudního koše. Vzhledem k tomu,že na horní části lebky byla nalezena protéza, dle vyjádření zubaře německá práce nejspíše ze 20-tých až 30.-tých let, použit kaučuk, jedná se nejspíše o neregulérní, ilegální pohřeb na místě zrušeného hřbitova, patrně v souvislosti s událostmi druhé světové války.

Celá situace byla řádně kresebně i fotograficky zadokumentována, originály jsou uloženy v muzeu v Rychnově nad Kněžnou, kopie pak v Městském muzeu v Lanškrouně a Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

Tato zpráva slouží jako doklad stavebníka pro kolaudační řízení.

podepsán : PhDr. Martina Beková,Bohumír Dragoun

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře