Kategorie: Postřehy a úvahy

Jan Žižka z Hollywoodu

Na internetu jsem se dočetla, že začíná natáčení historického velkofilmu o Janu Žižkovi v režii Petra Jákla. Takových filmů máme několik, ale tenhle bude natáčet Hollywood a hlavní postavu ztvární hrdina akčních filmů Ben Foster. Je předem jasné , jak bude takový film vypadat a proč se bude divákům líbit.Krev poteče proudem a Žižka jako hollywoodský hrdina, to tu ještě nebylo.

Na internetu jsem se dočetla, že začíná natáčení historického velkofilmu o Janu Žižkovi v režii Petra Jákla. Takových filmů máme několik, ale tenhle bude natáčet Hollywood a hlavní postavu ztvární hrdina akčních filmů Ben Foster.
Je předem jasné , jak bude takový film vypadat a proč se bude divákům líbit.Krev poteče proudem a Žižka jako hollywoodský hrdina, to tu ještě nebylo.

Vím, že většinu diváků nebude zajímat, nakolik film odpovídá historické pravdě, ostatně překrucování dějin je dnes běžné. Je jenom těžké uvěřit, že Američané, jejichž historie je jen 200 let stará, si dokáží představit středověkou Evropu. Jde tu však o nejhorší dobu v historii našeho národa, o 15 let, které zničily naši do té doby kvetoucí zemi, o dobu, která navždy rozdělila národ na ty, pro které je Žizka hrdina a na ty, kdo mu nemohou odpustit.A každá doba se stavěla k této fázi našich dějin podle toho, jak jim vyhovovala.Za první republiky zobecněl názor, později ještě vylepšený komunistickými historiky, že husitské války byly dobou, na kterou máme být pyšní.Zdůrazňoval se hlavně lidový ráz revoluce.

Výuka tolika generací bohužel zanechala v národě nesmazatelnou stopu, přesto se pokusím připomenout některá fakta těchto událostí. Na jejich konci je rozvrácený stát, silně vylidněná země,podlomen slibný rozvoj národa, který začal za vládyKarla IV.

 Za počátek husitských bouří se považuje smrt krále Václava IV, který svým životem a stálými spory s církví vlastně připravil půdu. Hned když král zemřel, zaútočil dav na kartuziánský klášter, vyplenili ho a zničili a po celé Praze pak podnikali útoky na kostely, kláštery a fary.Zničili také velký kříž na Karlově mostě. Budovy hořely a mnohé už nebyly nikdy obnoveny.Svému oblíbenému králi se později také „odvděčili": Při přepadení a zdevastování Zbraslavského kláštera vyplenili rakve s ostatky , také mrtvoluVáclava, již částečně zetlelou položili na oltář, lili mu do úst pivo, že prý s nimi rád popíjel, poté mrtvolu posadili na koně, do ruky mu dali kalich a tak ho vozili. To byl jejich projev vděčnosti.

Když řádění v Praze neutichalo, zasáhla konečně pražská posádka a proti ní v tomto boji poprvé zasahuje Jan Žižka, který se od této chvíle stává vůdcem husitské revoluce.

Jan Žižka z Trocnova byl jihočeský zeman, náležel mu svobodný lán v Trocnově, ale už před rokem 1380 ho prodal, také prodal svou malou usedlost v Čeřejově. Několik let potom žil mezi silničními lapky, tedy zbojníky, kteří čekali na kupce a pocestné, přepadali je, oloupili a zabili.Dávali se také najímat jednotlivými šlechtici k záškodnickým akcím. Po dopadení bývali věřejně pověšeni. Král Václav IV však Žižkovi dvěma"milostnými listy" zajistil bezpečnost. Žižka pak vstoupil do polských služeb a zřejmě se zúčastnil bitvy u Grunwaldu.Když se vrátil do vlasti, stal se dvořanem Václava IV.V březnu 1420 založil město Tábor , které se stává vojenským ležením a stálou základnou jeho válečných podniků.

Duchovní v Táboře hlásali chiliastické názory o brzkém konci světa. Pedstavovali si, že Kristus se ujme světské vlády a svým věrným/ tedy husitům/ uspořádá veliké hody./Koho nám to připomíná?/.Ale před jeho příchodem musí být celý svět očištěn ohněm.Oni jsou posláni od Boha a krví svých nepřátel si mají umýt ruce. Prostomyslní lidé uvěřili, řemeslníci opouštěli své živnosti, sedláci prodávali statky a peníze házeli do kádí v Táboře. Žižka ve svém vojenském řádu nařizuje, aby „kacíři" byli zabíjeni a věšeni:"Bijte je, zabíjejte, nikoho neživte" / slova známé husitské písně/
Tím nepřítelem byla církev a všechno, co ji představovalo. Proto byli bez milosti zabíjeni kněží, mniši, jeptišky, každý, kdo jí zůstal věrný. Obrazy, sochy, posvátné věci hanobeny a ničeny, podobné řádění a nenávist vůči kostelům a svatým obrazům později známe od Turků.

Král Zikmund se v roce 1419 chystal do války proti Turkům, když však uslyšel, co se děje v Čechách, přitáhl na Moravu a v lednu jako král německý svolává říšský sněm doVratislavi.Všechny síly pak Zikmund, král český,německý a uherský celých 15 let věnuje zdolání husitské vzpoury. Také papež Martin V. vyhlašuje křížovou výpravu. Král vjel slavně na Hradčany,Prahu přišel bránit Žižka s tábority. Ještě cestou vypálili dva kláštery, Žižka opevnil Vítkov, bitva trvala asi hodinu.Zikmund se nechal u sv. Víta korunovat a čeští páni mu slíbili poslušnost. Poté Zikmund rozpustil vojsko, což si nepřítel vyložil jako slabost. Téhož roku, 1420 dobyli husité také Vyšehrad, zničen do základů starobylý královský palác a všechny kostely. Od této bitvy už dělal Zikmund jednu chybu za druhou, jako by se nemohl rozhodnout k rázné odvetě, stále spoléhal na jednání a dohodu.A husité táhli zemí a vraždili a pálili všechny církevní budovy, kláštery a jejich obyvatele .Města, ohromená děsem a strachem, se vzdávala jedno po druhém a přecházela na husitskou stranu.Některá však se statečně bránila a odolala. Most dvakrát odrazil husitský útok,/ a komunisté ho za to"odměnili" tím, že byl prostě zlikvidován/. Plzenˇvydržela a nepodlehla 10 měsícům obléhání /po listopadu 1989 město obnovilo slavnosti k výročí těchto událostí, než jim to někdo zakázal/. Zikmundovi byla věrná Morava, Slezsko, katolická šlechta se svými hrady, pokud je dokázali ubránit.

Nebudeme se zabývat celou historií válek, je dostatečně známá. Byla však neslýchaně krutá a my se musíme ptát, kde se taková krutost vzala v „národě holubičím", za jaký se Češi považovali.Hlavní vina leží právě na Žižkovi, protože byl nesmiřitelný. Jeho heslem byl vyhlazující boj proti "nepřátelům Božím a těm, kdo je podporují."
Při obléhání hradu Přibyslav onemocněl Žižka morem a zemřel 11.10.1424. V ležení se ozýval pláč a z dobytého hradu šlehaly plameny, v nichž bylo upáleno 60 jeho obránců jako pochodně ke cti zesnulého. Jeho tělo bylo uloženo v Hradci Králové v chrámě Sv. Ducha před oltářem.

Žižka patří mezi nejvýznamnější vojevůdce, nikdy nebyl poražen. Jako vojevůdci mu patří obdiv, od Žižky člověka se s hrůzou odvracíme.

Mezitím světem letěla hrozná novina, že v Čechách ševci a krejčí slouží mši svatou, že Táborité ze svatých rouch dělají košile a kabáty, že pálí mešní knihy a posvátné předměty prodávají za babku, že děti křtí v rybníku.

Když nebylo v Čechách co vypálit , začali husité podnikat „spanilé jízdy" do okolních zemí, plenili a rozsévali strach.Husitské války skončily 30.5.1434 bitvou u Lipan, kde se proti hordám, které táhly na Prahu, postavila Panská jednota.V bratrovražedném boji stálo proti sobě 30tisíc lidí, protože všichni věděli, že vláda palcátů a cepů musí skončit.

V dobách komunismu se tvrdilo, že Lipany byly hrobem české demokracie. Jde o naprostý nesmysl a lež .Pravda je taková: Žižkovo vojsko se dělilo na obec pánů, rytířů,panošů, měštanů a sedláků, bylo tedy pečlivě rozděleno podle stupně urozenosti a sociální příslušnosti.

Kulturní ztráty v důsledku husitského řádění nelze ani odhadnout. Zbořeno několik set kostelů,proto nemáme románské památky,zpustošeno přes 170 klášterů. Kdo odhadne pohromu, která postihla poklady sochařské, klenotnické, malířské ? Kdo ocení škodu způsobenou ničením klášterních knihoven? Vždyť knihu tehdy musel unavený mnich psát a opisovat několik let .

Neustálým obnovováním dávných sporů ,líčením husitů jako bojovníků za spravedlnost a nepoctivým zkreslováním událostí byl český národ nenávratně rozdělen a dokonce i dnes, v době všeobecného ateismu a vlažné víry, toto nepřátelství stále trvá- viz zavilé nepřátelské akce proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

/Eva Latifová s využitím prací Josefa Pekaře: Žižka, Smysl českých dějin/

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře