Kategorie: Postřehy a úvahy

Mejdan pražské elity na posvátné půdě

Kdysi, v roce 2009 jsem do naší rubriky o životech světců psala o svaté Anežce České a o jejím klášteře, který pro ni nechal postavit její královský otec. Anežka v něm žila a zemřela v pověsti svatosti. Psala jsem také o pohnuté historii kláštera, o nenávisti, s jakou se husité snažili klášter zhanobit a zdevastovat, o smutném konci kláštera, o který se postaral zednářský císař Josef II. V závěru jsem napsala, že dnes se dokonce konají v klášteře různé soukromé akce, což je obzvlášť bezbožné a pro klášter ponižující.

Kdysi, v roce 2009 jsem do naší rubriky o životech světců psala o svaté Anežce České a o jejím klášteře, který pro ni nechal postavit její královský otec. Anežka v něm žila a zemřela v pověsti svatosti. Psala jsem také o pohnuté historii kláštera, o nenávisti, s jakou se husité snažili klášter zhanobit a zdevastovat, o smutném konci kláštera, o který se postaral zednářský císař Josef II. V závěru jsem napsala, že dnes se dokonce konají v klášteře různé soukromé akce, což je obzvlášť bezbožné a pro klášter ponižující.

Pro toto tvrzení jsem neměla kromě ústního podání žádný konkrétní důkaz, tehdy. Ale prošla léta, opět se nenápadně posunulo měřítko možného a nemožného, co se dříve dělo tajně, o tom se dnes obšírně a s obdivem píše na internetu a nikdo už se nad tím nepozastavuje, kromě těch, kdo neuznávají pojem „ odsvěcený kostel". Takže důkaz kdysi napsaného mi dodal článek na Super.cz , kde se obšírně a s mnoha fotografiemi popisuje soukromá párty pražské snetánky v klášteře sv. Anežky. Ve zdech , kde žila, modlila se a konala zázraky naše svatá princezna spolu se sestrami klariskami, se procházely modelky a bohaté dámy v luxusních robách, pánové ve smokingu. Tam, kde naše světice žila v nepřetržitém postu, jedla jen tvaroh a 3x týdně nejedla vůbec, na sobě drsný františkánský hábit, se pojídaly exotické delikatesy, humři, krevety, mušle, pilo se šampaňské, hrála hudba, známí zpěváci, známé tváře politiky, podnikatelé, jen vybraní hosté. Novináři to s chutí a podrobně popisují.

Musíme ty bohaté lidi chápat: oni se prostě nudí. Všechno na světě už viděli, všechno okusili a tyto středověké tiché prostory, určené ke svatému životu, jim připadají vzrušující v kontrastu s jejich životem. A mezi těmi zdmi, které se nemohou bránit, možná někde leží i svatá Anežka, však se její tělo nikdy nenašlo.

Co dodat? Musíme si zvykat, možná se dožijeme ještě horších urážek naší víry. Ale úcta ke královské dceři, ke svaté Anežce Přemyslovně, by měla být českému člověku vrozená.

- Eva Latifová - 

11.9.2019 

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře