Kategorie: Postřehy a úvahy

Dva jezuité v ruském gulagu

Dva jezuité v ruském gulagu / pokus o srovnání dvou odlišných osudů/ -podle románů:Michael Krupa:Mělké sibiřské hroby, Walter J. Ciszek:S Bohem v Rusku napsala Eva Latifová

Co měli společného oba hrdinové : byli Poláci, stejného věku, oba pocházeli z chudé, početné dělnické a rolnické rodiny, oba vystudovali jezuitské školy, prošli noviciátem a vstoupili do jezuitského řádu.. jezuitská výchova je naučila vnitřní kázni, dovedli ovládnout strach, měli pevně vštípenou jezuitskou disciplínu. Oba byli tělesně zdatní, mladí, sportovní typy.

Co je naopak rozdělovalo ,proč se jejich osudy, na začáku téměř shodné, vyvinuly tak odlišně:

Americký jezuita Walter J. Ciszek, budu mu říkat Walter, se stal jezuitou a knězem z vlastního rozhodnutí, ze vzdoru.V adolescentním věku byl nezvladatelný, rodiče si s ním nevěděli rady.Když se rozhodl, že se změní a ukáže, co v něm je, šel pevně za svým cílem.Cestu k jezuitům si tvrdě vybojoval. Přísná pravidla jezuitského noviciátu, která mnozí těžce snášeli, si ještě přitvrdil, snažil se vždycky dělat víc, než se od něj žádalo. Vstoupil do řádu a poté se stal knězem .Jeho cesta do Vatikánu a pověření misí v Rusku bylo také jeho velkým snem.

Michael pocházel z prosté polské rodiny, z vesnice blízko Zakopaného. Odtud jeho láska k horám. Měl 8 sourozenců a rodiče si přáli, jako tehdy mnozí rodiče, aby se někdo z jejich synů stal knězem. Ukázalo se, že chlapec je bystrý a nadaný a jezuité nabídli rodičům, že by mohl studovat v jejich škole zadarmo. Ve studiu vynikal a jezuité ho vyzvali, aby se stal jedním z nich. Před vstupem do noviciátu ale dlouho váhal, nakonec rozhodla snaha udělat rodičům radost.Ale už od začátku, kdy se ještě mohl rozhodnout, zda vstoupit do řádu, měl vážné pochybnosti, jestli je to správné rozhodnutí.A hlavním, rozhodujícím faktorem se stal celibát:marně zápasil s vlastním tělem, rady zpovědníka nepomáhaly. Poznal definitivně, že takhle žít nechce, že takovou oběť od něj Bůh nežádá .Bohužel se tak rozhodl až poté, co složil sliby, posvátné a nezrušitelné.Utěk od jezuitů byl dramatický, podařilo se mu dostat ke strýci ,který byl od začátku proti jeho pobytu u jezuitů. A po složitých jednáních nakonec jezuité jeho sliby zrušili.Nebyl tedy ani knězem, ani jezuitou,ale zůstalo mu důkladné vzdělání, jaké poskytovaly jezuitské školy.

Také způsob,jakým se ocitli v gulagu, byl zcela odlišný:
Michael byl zatčen v Polsku, když se se skupinou lidí snažil dostat pryč z Polska okupovaného Němci do té části, kterou připojili ke svému území Rusové. Utíkali před válkou a netušili, co je čeká.Při prohlídce u něho KGB našla německý dokument, opravˇnjící ho cestovat po celém území, dostal ho, protože uměl dobře německy, jeho matka byla Rakušanka.Pro KGB byl jeho případ jasný:německý špion.

Walter byl považován za vzácný úlovek:Američan vyslanýVatikánem, tedy vatikánský špion.Do Ruska přijel jako dělník ,najali ho na práci v lese kdesi na Urale.Byl připraven působit jako kněz mezi prostými lidmi.Tam by také zatčen .Jednali s ním lépe, nikdo ho nebil, předávali si ho z jednoho vězení do druhého, až nakonec skončil v neblaze proslavené Ljubljance.Ale on ji popisuje pěkně, drželi ho tam v samovazbě.V různých věznicích strávil 5 let.U výslechů vždycky říkal pravdu, ale nikdo mu nevěřil.Ateisté nikdy nepochopí, že by se někdo vydal do cizí ,nepřátelské země jen proto, aby lidem zvěstoval evangelium.Teprve když mu nabídli spolupráci, chtěli ho poslat zpátky do Vatikánu coby svého špiona, teprve tehdy, když odmítl, poslali ho na 15 let do gulagu. Žádná amnestie se ho netýkala, odpracoval celých 15 let bez nejmenší úlevy.

A zatímco Walter v gulagu každou práci, kterou mu uložili /a dávali mu vždy tu nejhorší/ vykonával poctivě, co nejlépe , tak to dělal celých 15 let v gulagu i další 3 roky ve vyhnanstí,Michael, který strávil na Sibiři necelý rok,věděl od začátku, že musí pryč za každou cenu.Pracovní normu nešlo splnit, tak využil své inteligence a snažil se ji ošidit, jak se dalo.Walterovi jeho spoluvězni vyčítali, že pracuje poctivě, také oni se snažili práci sabotovat, pokud to bylo možné,byla to přece otrocká práce, z donucení.Walter však věděl, že každá práce něčemu slouží, žádná nebyla vymyšlená, zbytečná.Pracovali v dolech, nakládali těžké kmeny na lodě, stavěli město Norilsk, činžovní domy, ve který nakonec i bydlel.

Michael a jeho utěk z tábora
• to je přímo námět k hollywoodskému filmu. On sám je hrdina, o jakých píše Hemmingway:sám proti všem.Při jeho riskantním , i když promyšleném útěku mu pomohl chaos prvních měsíců války, kdy Německo přepadlo zemi na válku zcela nepřipravenou.Ale hlavně mu pomohly jeho vlastnosti a přísná výchova u jezuitů, která vyžaduje být tvrdý sám k sobě, nelitovat se, soustředit se a jít za svým cílem.

Co říci na závěr:Waltter po odpykání trestu zůstal na Sibiři, nejdříve přímo v Norilsku, odtud byl vypovězen do Krasnojarska , odtud opět vypovězen do Abakanu, tam zůstal až do okamžiku, kdy ho KGB vyměnila za vlastního špiona.V každém zaměstnání pracoval tak dobře, že si získal úctu a respekt, na svém posledním místě,autoservisu, byl dokonce na tabuli cti coby nejlepší pracovník. Měl všude mnoho přátel, věřících i nevěřících.Po návratu do USA napsal 2 knihy,za nejhorší zážitky považuje společnost zlodějů a vrahů v táboře, to bylo pro něho jako obraz pekla. Kriticky se vyjadřuje o komunistickém režimu,ale o sovětských lidech mluví jen s obdivem, soucitem,svou první knihu věnoval svým ruským přátelům.Nezůstala v něm žádná zloba vůči zemi, kde strávil v hrozných podmínkách polovinu života.
Michael naopak chtěl co nejrychleji smazat stopy,vymazat celý pobyt v lágru. Hned v Teheránu se přidal k angl. vojsku, které se tam formovalo jak součást protihitlerovské koalice.Po válce se usadil v malém angl. městečku, živil se jako člen bezpečnostní služby na univerzitě,prožil nenápaný život, o té dramatické části jeho života nevěděl nikdo, ani nejbližší.Teprve v důchodu a po smrti své ženy napsal tyto vzpomínky,neuvěřitelně přesně popsal svůj útěk a jeho kniha ohromila svět.Jak veliká musela být nenávist, kterou v sobě skrýval celý život!

Který z těch dvou hrdinů je vám bližší?Zkuste si odpovědět!

- Eva Latifová -

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře